(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/10 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HAH: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017.

* DQC: CTCP Bóng Đèn Điện Quang (DQC 0 HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với t doanh thu thuần 260 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 23,8 tỷ đồng, giảm 46%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DQC đạt doanh thu thuần 678 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 73,8 tỷ đồng, giảm 51,4%.

* DAH: Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.
* BSI: Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Chứng khoán ngân hàng BIDV (BSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

* MSN: Ông Nguyễn Thiều Nam, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (MSN – HOSE) đã bán ra hơn 8,58 triệu cổ phiếu MSN từ ngày 09/10 đến 25/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Nam chỉ còn nắm giữ hơn 57.000 cổ phiếu MSN.

* QCG: CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2017 với doanh thu thuần đạt 117,6 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 165,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG đạt doanh thu thuần 685,7 tỷ đồng, giảm 20% nhưng lợi nhuận sau thuế lại gấp 12 lần cùng kỳ, đạt 394 tỷ đồng.

* HAI: Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu của CTCP Nông dược HAI (HAI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 7:4 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 07 quyền được mua 4 cổ phiếu mới). Như vậy, HAI sẽ phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

* REE: CTCP Cơ điện Lạnh (REE-HoSE) đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017  với tổng doanh đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 398 tỷ đồng, tăng 50,7%.  Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu REE tăng gần 41% lên 3.327 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.100 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

* VTJ: HĐQT CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba (VTJ – HNX) quyết định phê duyệt việc trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8,3%. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/11/2017, thanh toán bắt đầu từ 05/12/2017.

* DNC: Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017.

* HLY: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

* PCE: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (PCE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.