(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* MWG: CHD Electric Bee Ltd, cổ đông của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 28/7 thông qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại MWG từ hơn 4,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,61% xuống cón 2,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,96%.

* BCG: CTCP Bamboo Capital (BCG - HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với kết quả doanh thu 385,2 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 12,6 tỷ đồng, giảm 11%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 BCG đạt 781,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 44% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 25,29 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch đề ra.

* CMG: Ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/8/2017.

* PAC: CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – HOSE) thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu 1.528 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 101 tỷ đồng. Trong quý III/2017, PAC phấn đấu doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.

* QCG: CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần 299 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 212,6 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, QCG đạt doanh thu thuần 568 tỷ đồng, hoàn thành 23% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế 274 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ, tương đương 38% chỉ tiêu cả năm. Lợi nhuận sau thuế tăng 5 lần đạt 215 tỷ đồng.

* DXG: HĐQT CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG – HOSE) công bố Nghị quyết thông qua việc mua 25,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư LDG (LDG) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị mua là 255 tỷ đồng. Đây là số cổ phần mà LDG phát hành cho cổ đông chiến lược và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

* CTS: Ngày 08/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Chứng khoán Vietinbank (CTS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới).

* TDH: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH - HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần đạt gần 510 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63,3 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, TDH đạt tổng doanh thu 754,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 105 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

* SSC: HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung ương (SSC – HOSE) quyết định mua 1,47 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, chiếm tỷ lệ 9,9% tổng số cổ phiếu SSC đang lưu hành theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá mua được xác định theo giá thị trường.

* CJC: CTCP Cơ điện Miền Trung (CJC – HNX) thông qua phương án chào bán 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 1:1, với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.

* TTB: Ngày 03/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 và 2016 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành 200:20 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), trong đó năm 2015 tỷ lệ 200:7; năm 2016 là 200:13.

* DNY: Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Thép Dana – Ý (DNY – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/8/2017. 

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.