(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* LM8: Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Lilama 18 (LM8 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2018.

* DIG: Đại hội cổ đông thường niên của Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, cổ tức công ty mẹ từ 10-15%. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc phát hành 14,29 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2017, tỷ lệ 6%, thời gian thực hiện trong quý II – III/2018. Bên cạnh đó là chào bán hơn 47,6 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 1:1,02, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* CEE: CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CEE – HOSE) thông qua phương án mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 09/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nguyên tắc xác định giá bằng giá bình quân 30 phiên gần nhất trước ngày thực hiện giao dịch, nhưng giá không vượt quá 120% của giá bình quân 30 phiên đã được xác định trước đó.

* SKG: Bà Quách Hồng, Thành viên HĐTQ CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG – HOSE) đã bán ra 2,3 triệu cổ phiếu SKG trong ngày 23/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Hồng đã giảm sở hữu tại SKG xuống còn hơn 987.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,06%.

* VSC: Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Container Việt Nam (VSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/5/2018.

* HMC: Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Kim khí TP.HCM – VNsteel (HMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2018.

* SHA: Công ty TNHH MTV Tổng hợp Lê Gia, tổ chức có liên quan đến ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch HĐQT CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA – HOSE), đăng ký mua vào 1,12 triệu cổ phiếu SHA từ ngày 03/5 đến 01/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức nêu trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SHA nào.

* HAG: Ngày 26/4, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 07/5/2018. Nguyên nhân do, công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017.

* MBB: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE) đã bán ra hơn 256.000 cổ phiếu MBB từ ngày 28/3 đến 20/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, SCIC đã giảm sở hữu tại MBB xuống còn gần 1,4 triệu cổ phiếu.

* DGW: Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Thế Giới Số (DGW – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2018.

* TDG: Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu khí Thái Dương (TDG – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu TDG từ ngày 19/4 đến 24/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Thái đã giảm sở hữu tại TDG xuống còn hơn 1,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,9%.

* CLC: Ngày 26/4, HĐTQ CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, ngày chốt danh sách cổ đông là 10/5, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/5/2018.

* HAD: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2018.

* SDG: Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Sadico Cần Thơ (SDG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.