(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/3 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HSG: Ngày 22/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương HSG sẽ phát hành thêm hơn 38,48 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* HBC: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã bán ra hơn 971.000 cổ phiếu HBC trong ngày 20/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại HBC xuốn còn hơn 15,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,69%.

* DIG: Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 29/3 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại DIG lên hơn 12,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,8%.

* FTM: Ông Lâm Văn Đỉnh, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE) đã mua vào 883.000 cổ phiếu FTM trong ngày 19/3. Sau giao dịch, ông Đỉnh đã nâng sở hữu tại FTM lên hơn hơn 5,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,38%.

* C47: CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) thông báo thay đổi ngày thay toán cổ tức đợt 2 năm 2018 sang ngày 10/5/2019 thay cho thông báo trước đó là 01/4/2019. Lý do bởi Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền chi trả.

* RAL: Ngày 09/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/4/2019.

* APC: HĐQT CTCP Chiếu xạ An Phú (PAC – HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đong thường niên sắp tới kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu 165,1 tỷ đồng, tương đương năm trước và lợi nhuận sau thuế 68,5 tỷ đồng, giảm 8%.

* SVC: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC - HOSE) đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 18.193 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng, giảm 20%. Cổ tức theo tỷ lệ 15%.

* VDP: Ngày 01/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Dược phẩm trung ương Vidipha (VDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 2/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2019.
* ITC: Ngày 29/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà (ITC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 1/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/4/2019.

* PVC: Ông Hoàng Trọng Dũng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa chất Dầu khí (PVC – HNX) đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu PVC từ ngày 28/3 đến 26/4 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, ông Dũng đang nắm giữ chỉ 39.000 cổ phiếu PVC, tỷ lệ 0,08%.

* DP3: Ông Nguyễn Đình Khải, Phó tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX) đã mua vào hơn 339.000 cổ phiếu DP3 từ ngày 20/2 đến 19/3. Sau giao dịch, ông Khải đã nâng sở hữu tại DP3 lên hơn 711.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10,46%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.