(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VND: Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (VND – HOSE) đã hoàn tất việc mua vào 5 triệu cổ phiếu VND từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Sau giao dịch, bà Hương đã nâng sở hữu tại VND lên hơn 5,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,72%.

* VCI: Ngày 10/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2018. Cùng ngày đăng ký cuối cùng nêu trên, VCI cũng sẽ phát hành 42 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 10:3,5.

* FDC: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (FDC – HOSE) đã thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu hơn 413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 7%.

* VIC: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Tập đoàn VinGroup (VIC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:210 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 210 cổ phiếu mới), tương đương VIC sẽ phát hành thêm gần 554 triệu cổ phiếu mới.

* PLP: HĐQT CTCP Sản xuất và Công nghệ nhựa Pha Lê (PLP – HOSE) đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của ông Dương Quang Thắng kể từ ngày 23/3. Đồng thời, bổ nhiệm ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cùng ngày.

* MWG: Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã mua vào 100.000 cổ phiếu MWG từ ngày 01/6 đến 21/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đã nâng sở hữu tại MWG lên gần 8,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,57%.

* TNT: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Tài Nguyên (TNT – HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng, và không chia cổ tức năm 2017.

* MDG: Ông Lê Ngọc Đệ, cổ đông lớn của CTCP Miền Đông (MDG – HOSE) đã bán ra 413.000 cổ phiếu MDG trong ngày 21/6. Qua đó, ông Đệ đã giảm sở hữu tại MDG từ gần 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,19% xuống còn hơn 2,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,19%.

* TCB: Ngày 05/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank (TCB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới), tương đương TCB sẽ phát hành thêm hơn 2,33 tỷ cổ phiếu mới trong đợt này.

* DBT: CTCP Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong, Công ty mẹ của CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 6,31 triệu cổ phiếu DBT, tỷ lệ 51,31%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/6 đến 26/7 theo phương thức thoả thuận. Theo chiều ngược lại, 3 Thành viên HĐQT, trong đó có Chủ tịch HĐQT của DBT đã tăng ký mua tổng cộng gần 3 triệu cổ phiếu DBT với cùng thời gian và phương thức giao dịch nêu trên.

* VCG: Ngày 09/7  là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức lần 2 năm 2017 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (VCG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/7/2018.

* PIC: Ngày 26/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư điện lực 3 (PIC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2018.

* NDN: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.