(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* MCP: Ngày 22/9, HĐQT CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP – HOSE) quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thành và Phó chủ tịch HĐQT của ông Phạm Duy Hùng. Đồng thời, cử ông Nguyễn Ngọc Nghi làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thành làm Phó Chủ tịch HĐQT thay thế cùng ngày.

* HPG: Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) đã bán được 1,3 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu HPG đăng ký bán từ ngày 23/8 đến 21/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thắng đã giảm sở hữu tại HPG xuống còn hơn 6,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,32%.

* PAC: Ngày 08/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 của CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2018.

* GEX: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ, cổ đông của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GEX – HOSE) đã bán ra 6,4 triệu cổ phiếu GEX và toàn bộ 32 chứng quyền mua cổ phiếu GEX sở hữu từ ngày 29/8 đến 20/9 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại GEX xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

* TEG: CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG – HOSE) đã mua vào hơn 2,42 triệu cổ phiếu TEG trong ngày 21/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TEG từ hơn 4,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,99% lên 7,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,45%.

* DXG: Ngày 18/9, KIM Vietnam Growth Equity Fund đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG - HOSE), qua đó, nâng sở hữu từ 3,33% lên 3,77%, tương đương 12,9 triệu cổ phiếu. Qua đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài gồm 7 tổ chức có liên quan tới KIM Vietnam Growth Equity Fund đang nâng sở hữu tại DXG từ 4,65% lên 5,08%, tương đương 17,4 triệu cổ phiếu.

* SSI: Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 5/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2018.

* SKG: Ông Tăng Quảng, con ông Tăng Siêu Tâm - Thành viên HĐQT CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG - HOSE) đăng ký thoái vốn toàn bộ hơn 2,05 triệu cổ phiếu SKG sở hữu, tỷ lệ 3,56%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/9 đến 25/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* BWE: Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu BWE từ ngày 27/9 đến 26/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thiền sẽ nâng sở hữu tại BWE lên hơn 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,34%.

* GMC: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, cổ đông lớn của CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC – HOSE) đã mua vào hơn 1,09 triệu cổ phiếu GMC trong ngày 20/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại GMC lên hơn 2,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,8%.

* TTC: CTCP FIC, cổ đông lớn của CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC – HNX) đăng ký mua vào hơn 492.000 cổ phiếu TTC từ ngày 25/9 đến 24/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 2,56 triệu cổ phiếu TTC, tỷ lệ 43,15%.

* PVC: Ngày 03/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (PVC - HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/10/2018.

* TIG: Pyn Elite Fund (Non - Ucits), cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Thăng Long (TIG – HNX) đã bán ra hơn 1,09 triệu cổ phiếu TIG trong ngày 13/9. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TIG xuống còn hơn 5,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,98%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.