(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* DIG: CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Đinh Quang Hoàn, Thành viên HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 27/6 đến 25/7 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, VCSC sẽ nâng sở hữu tại DIG từ hơn 11,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,7% lên 22,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,3%, qua đó trở thành cổ đông lớn của DIG. 

* GEX: Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (GEX – HOSE) thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Gelex Energy) từ 1.400 tỷ đồng lên 2.300 tỷ đồng. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2018.

* DHA: Ngày 21/6, HĐQT CTCP Hoá An (DHA – HOSE) đã thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 và tạm ứng đơt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% (mỗi đợt 10%). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2018.

* HAH: CTCP Đầu tư vận tải Hải Hà, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 26/6 đến 25/7 theo phương thức thoả thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại HAH lên hơn 5,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,93%.

* AMD: CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD – HOSE) thông qua phương án mua đầu tư 98% tổng số cổ phần của CTCP Dịch vụ Pháp Việt, tương đương 9,8 triệu cổ phần.

* ITC: CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITC – HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 530 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 33,5 tỷ đồng, cổ tức lớn hơn hoặc bằng 10%.

* MDG: CTCP Đầu tư xây dựng Phước Tiên, tổ chức đầu tư, đã mua vào hơn 900.000 cổ phiếu, tỷ lệ 8,72% của CTCP Bến xe Miền Đông (MDG – HOSE) trong ngày 21/6, qua đó trở thành cổ đông lớn của MDG. Trước giao dịch, tổ chức này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MDG nào.

* REE: Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE – HOSE) đăng ký mua vào hơn 1,07 triệu cổ phiếu REE từ ngày 27/6 đến 16/7 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh hoặc thông qua VSD. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại REE lên hơn 77,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,99%. Trước đó, từ ngày 23/5 đến 21/6, cổ đông trên cũng đăng ký mua hơn 1,07 triệu cổ phiếu REE, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

* XLV: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà (XLV – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/7/2018.

* SEP: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của Tổng CTCP Thương mại Quảng Trị (SEP  – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15,446%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/7/2018.

* PTS: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Vận tải và Dịch vụ petrolimex (PTS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/7/2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.