(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* CMV: CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với doanh thu hơn 3.109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,42 tỷ đồng. Ngoài ra, CMV cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, ngày đăng ký cuối cùng là 12/12/2017, thanh toán từ ngày 27/12/2/107.

* ELC: Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity, tổ chức đầu tư đã mua hơn 4,19 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử (ELC – HOSE), tương đương tỷ lệ 8,24% trong ngày 14/11. Qua đó, trở thành cổ đông lớn của ELC.

* HAI: CTCP Tập đoàn FLC, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Trần Quang Huy, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược HAI (HAI – HOSE) đã mua vào hơn 3,11 triệu cổ phiếu HAI từ ngày 14/11 đến 16/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại HAI từ 20 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,05% lên 23,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,71%.

* VNM: Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông của CTCP Sữa Việt Nam – Vinalink (VNM – HOSE) đã mua vào hơn 51,34 triệu cổ phiếu VNM. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại VNM từ hơn 68,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,73% lên 120 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,27% và trở thành cổ đông lớn của VNM kể từ ngày 21/11.

* KHP: Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2017.

* DPR: Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 2,94 triệu cổ phiếu của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE), tương đương tỷ lệ 7,34% trong ngày 14/11. Qua đó, trở thành cổ đông lớn của DPR.

* VNS: Ngày 01/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/12/2017.

* CII: Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu CII trong ngày 22/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hoàng đã nâng sở hữu tại CII lên hơn 2,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,83%.

* NLG: Nam Viet Ltd, cổ đông của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra 1,53 triệu cổ phiếu NLG trong ngày 14/11. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại NLG từ hơn 6,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,37% xuống còn 5,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,4%.

* IMP: Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/12/2017.

* PC1: CTCP Xây lắp điện 1 (PC1 – HOSE) thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ 100% sở hữu tại Công ty con là CTCP Đầu tư An Phú theo hình thức thực hiện là giải thể Công ty này.

* GLT: HĐQT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (GLT – HNX) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thời gian thực hiện trước 31/12/2017.

* VMC: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt, cổ đông lớn của CTCP Vimeco (VMC – HNX) đã mua vào hơn 936.000 cổ phiếu VMC trong ngày 16/11. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại VMC lên hơn 1,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,43%

* VKC: Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity, tổ chức đầu tư đã mua hơn 1,58 triệu cổ phiếu của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang (VKC – HNX), tương đương tỷ lệ 7,94% trong ngày 14/11. Qua đó, trở thành cổ đông lớn của VKC.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.