(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* DMC: Ngày 09/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/9/2019.

* CTF: CTCP City Auto (CTF – HOSE) thông qua việc thêm 2 triệu cổ phần trong đợt phát hành thêm của công ty con là CTCP Ô tô Nha Trang. Dự kiến sau giao dịch, CTF sẽ nâng sở hữu tại Công ty con tử 1,65 triệu cổ phần, tỷ lệ 55% lên 3,65 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 73%.

* IBC: CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC – HOSE) thông qua việc mua thêm tối đa 9 triệu cổ phần của CTCP Phát triển giáo dục Igaten, với giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó, muốn nâng sở hữu tại Công ty trên từ 53,83% lên 94,6%. Thời gian thực hiện trong quý III, quý IV/2019.

* RAL: Ngày 06/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019 của CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2019.

* PIT: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT – HOSE). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ hợp nhất là 2,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -25,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán viên vẫn tiếp tục đưa ra kết luận ngoại trừ tại BCTC hợp nhất soát xét. Do đó, HOSE quyết định tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PIT.

* TLG: Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/10/2019.

* SHN: CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN – HNX) thông qua việc tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngày tổ chức đầu giá vào 14h30’ ngày 23/8/2019 tại Sở Tài chính, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* HMH: Ông Phạm Tiến Tịnh, Ủy viên HĐQT CTCP Hải Minh (HMH – HNX) đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu HMH từ ngày 22/8 đến 20/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tịnh đang nắm giữ hơn 123.000 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 0,96%.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) thông qua phương án tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi lần 2 năm 2019 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, hoặc cơ cấu lại các khoản nợ. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất thả nổi, cố định hoặc kết hợp giữa thả nổi và cố định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.