(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* JVC: Tổng CTCP Thiết bị Y tế Việt Nam, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị Y tế Việt – Nhật (JVC – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 4,45 triệu cổ phiếu JVC sở hữu, tỷ lệ 3,96%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 15/6 theo phương thức khớp lệnh.

* KDH: Ngày 18/6, HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) đã có quyết định thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn điều lệ, tương đương 21,42 triệu cổ phần nắm giữ tại CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Đạt An, với tổng giá tị chuyển nhượng 214,2 tỷ đồng.

* DRC: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 của CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/7/2018.

* DIG: Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIG – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu DIG, tỷ lệ 0,84% từ ngày 06/6 đến 19/6 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Cường chỉ nắm giữ duy nhất 1 cổ phiếu DIG.

* PLX: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/7/2018.

* DLG: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE) quyết định đồng ý chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trị giá 130,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 98,86%/vốn sở hữu tại CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai cho một cá nhân là ông Lê Ngọc Minh.

* CDO: CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (CDO - HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới kế kinh doanh năm 2018 với doanh thu 10 tỷ và lãi ròng 500 triệu đồng, cùng giảm một nửa so với năm 2017. Cổ phiếu CDO hiện đã bị tạm ngừng giao dịch do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

* QNC: CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC – HNX) thông qua phương án chào bán 25 triệu cổ phiếu cho 2 tổ chức liên quan đến ban lãnh đạo công ty, 1 công ty không có quan hệ liên quan và một cá nhân là ông Tô Ngọc Hoàng, Tổng giám đốc QNC với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, quý IV/2018, hoặc đến quý I/2019.

* VPG: Ngày 02/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp (VPG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

* HEM: Ngày 04/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM  – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/6. Theo đó, cổ tức sẽ được được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/7/2018.

* NMK: Ngày 04/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xây dựng công trình 510 (NMK – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%, tương đương NMK sẽ phát hành thêm hơn 200.000 cổ phiếu mới trong đợt này.

* PTS: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Vận tải và Dịch vụ petrolimex (PTS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/7/2018.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.