(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/12 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* KDH: HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) thông qua kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của BCI. Theo đó, số lượng đăng ký mua thêm trong kế hoạch lần này không quá 32 triệu cổ phiếu, giá mua không quá 24.000 đồng/CP, giao dịch sẽ theo phương pháp thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn. Hiện tại, KDH đang sở hưu 17,69 triệu cổ phiếu BCI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,41%.

* C47: Ngày 30/11, HĐQT CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) ra nghị quyết trình ĐHCĐ xem xét thông qua phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, 3 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 5 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án nêu trên là ngày 16/12.

* SKG: CTCP Tàu cao tốc Superdong- Kiên Giang (SKG – HOSE) phát hành thêm 479.940 cổ phiếu ESOP 2015. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu niêm yết của SKG từ 24 triệu cổ phiếu lên 24,48 triệu cổ phiếu. Ngày niêm yết có hiệu lực 2/12.

* EMC: CTCP Cơ điẹn Thủ Đức (EMC – HOSE) thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường 2016. Theo đó, Đại hội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1, tại khách sạn Victory. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/12, ngày đăng ký cuối cùng 14/12.

* DPR: CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE) thông báo trả cổ tức đợt 1/2015 với tỷ ệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/12, ngày đăng ký cuối cùng 22/12 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 4/1/2016.

* STK: CTCP Sợi Thế Kỷ (STK – HOSE) thông báo phát hành thêm 4,23 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, nâng tổng số cổ phiếu STK niêm yết trên HOSE lên 46,53 triệu cổ phiếu. Ngày niêm yết có hiệu lực 27/11, giao dịch chính thức là ngày 9/12.

* SSI: Công ty TNHH Đầu tư NDH, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE) đăng lý bán 5 triệu cổ phiếu SSI. Qua đó, ông Hưng sẽ giảm sở hữu tại SSI từ 48,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,07% xuống còn 43,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,03%. Lượng cổ phiếu trên sẽ được giao dịch thỏa thuận với ông Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 4/12 đến ngày 31/12.

* PVD: Ngày 01/12, HĐQT Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD – HOSE) ra nghị quyết về vấn đề nhân sự của công ty. Theo đó, ông Đỗ Đức Chiến thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và sẽ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 1/12. Đồng thời, bà Kiều Thị Hoàn Minh sẽ thôi làm người đại diện phần góp vốn của PVN tại PVD và thôi giữ chức Ủy viên HĐQT của PVD từ ngày 1/12.

* DIG: Quỹ đầu tư Pyn Elited Fund đã mua thêm 411,650 cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng –DIG (DIG – HOSE). Qua đó, tổ chức này tăng tỷ lệ sở hữu tại DIG từ 11,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,96% lên 12,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,17%,. Giao dịch được thực hiện khớp lênh qua sàn vào ngày 27/11.

* DQC: Nhóm 3 nhà đầu tư nước ngoài, Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited đã mua thêm 855.000 cổ phiếu của CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE), làm nâng sở hữu tại DQC từ 3,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,77% lên 4,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,72%, giao dịch thực hiện vào ngày 1/12.

 

* VNF: Công ty cổ phần Transimex-Saigon, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP VINAFREIGHT (VNF – sàn HNX) đăng ký mua 787.700 cổ phiếu VNF nhưng đã không mua được cổ phiếu nào do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Sau giao dịch, tổ chức này vẫn nắm nguyên 2.068.300 cổ phiếu VNF, tương ứng tỷ lệ sở hữu 37,04%.

* TNG: Ông Nguyễn Việt Thành, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – sàn HNX) đã bán 350.000 quyền mua. Sau giao dịch, ông Thành còn nắm giữ 245 quyền mua và 350.306 cổ phiếu TNG.

* SIC: Công ty TNHH Anza, cổ đông lớn CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC – sàn HNX) đã bán 540.000 cổ phiếu SIC. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu tại SIC 1.183.053 cổ phiếu, tỷ lên 14,79% xuống còn 643.053 cổ phiếu, tỷ lệ 8,04%.

* BSC: Ông Thái Tấn Dũng, Ủy viên HĐQT CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC – sàn HNX) đã bán xong toàn bộ 313.278 cổ phiếu BSC. Sau giao dịch, ông Dũng nắm giữ 0 cổ phiếu BSC.

* HVA: Ngày 9/12, CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.

* DXP: Bà Bùi Thị Bích Liên, Thành viên ban kiểm soát CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – sàn HNX) đã bán hết toàn bộ 5.900 cổ phiếu DXP. Qua đó, bà Liên nắm giữ 0 cổ phiếu DXP.

* VCC: CTCP Vinaconex 25 (VCC – sàn HNX) quyết định bổ nhiệm lại ông Trinh Văn Thật tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/12/2015 đến ngày 14/11/2017. Đồng thời, VVC bổ nhiệm lại ông Phạm Bá Trung và ông Nguyễn Đình Thiệu tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty, thời gian bổ nhiệm lại là 3 năm.

T.Bắc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.