(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* SKG: Bà Quách Hồng, Thành viên HĐQT CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG – HOSE) đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu SKG từ ngày 23/4 đến 22/5 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hồng sẽ giảm sở hữu tại SKG từ hơn 3,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,85% xuống còn hơn 987.000 cổ phiếu.

* POM: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt, Công ty mẹ của CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu POM từ ngày 20/4 đến 19/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thương mại và Sản xuất Thép Việt sẽ giảm sở hữu tại POM từ hơn 117,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 63,19% xuống còn hơn 99,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 53,52%.

* CAV: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Dâp cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 8.209 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng, cổ tức 35% bằng tiền mặt.

* HID: CTCP Halcom Việt Nam (HID – HOSE) thông qua phương án phát hành 24,5 triệu cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I và quý II/2018. Cùng với đó là chào bán 22,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* NNC: Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại của các năm và từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang của CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE). Theo đó, cổ tức và các khoản trên được trả theo tỷ lệ 70% (20% cổ tức còn lại của các năm và 50% cổ tức chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang), thanh toán bắt đầu từ ngày 20/5/2018.

* FMC: Ngày 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

* NSC: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt 1.625 tỷ đồng và 217 tỷ đồng, tăng 3-7% so với thực hiện năm trước. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, qua đó, tăng vốn điều lệ từ 153 tỷ đồng lên gần 175,9 tỷ đồng, 

* VIS: CTCP Thương mại Thái Hưng, công ty mẹ của CTCP Thép Việt – Ý (VIS – HOSE) đăng ký mua vào hơn 2,33 triệu cổ phiếu VIS từ ngày 24/4 đến 18/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thái Hưng sẽ nâng sở hữu tại VIS lên gần 48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 65%.

* PPC: Ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/5/2018.
* S4A: Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 của CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11% (đơt 3 năm 2017 là 6%, đợt 1 năm 2018 là 5%), thanh toán bắt đầu từ ngày 15/5/2018.

* SDG: Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Sadico Cần Thơ (SDG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

* CLM: Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xuất nhập khẩu Than Vinacomin (CLM – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 07/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/5/2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.