(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/10 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* FTM: Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017.

* KRM: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Mirae (KRM – HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/10/2017. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển từ lãi thành lỗ, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 giảm từ hơn 10 tỷ đồng xuống hơn 764 triệu đồng căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

* SHA: Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/11/2017, và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

* S4A: HĐQT CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE) xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 280,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107,2 tỷ đồng, tăng hơn 36 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức từ 16 – 17% theo phương án cũ lên 24 – 25% theo kế hoạch mới.

* SJD: Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Thủy điện Cần Thơ (SJD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

* PTC: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC – HOSE) thông báo đã hoàn tất việc mua 1,79 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 04/10 đến 18/10 theo phương thức khớp lệnh, với giá mua bình quân 6.020 đồng/cổ phiếu.

* PC1: CTCP Xây lắp điện 1 (PC1 – HOSE) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 39,8% kể từ ngày 19/8.

* SRC: Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Cao su Sao Vàng (SRC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/11/2017.

* KDC: CTCP Tập đoàn KIDO (KDC - HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu thuần tăng gần 360% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.131 tỷ đồng. Lợi nhuận thực hiện giảm 90,5% đạt 82 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, KDC đạt doanh thu thuần đạt 5.075 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 489 tỷ đồng.

* BVS: CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS - HNX) đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu hoạt động đạt 113 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế  gần 24,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hoạt động của BVS đạt 332,3 tỷ đồng, tăng 54%. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

* LCD: Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện (LCD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017.

* DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III  với doanh thu gần 1.764 tỷ đồng, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 155,7 tỷ đồng, tăng 19,98%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu DBC đạt 4.453 tỷ đồng, giảm 5,6% so cùng. Lợi nhuận sau thuế hơn 136 tỷ đồng, giảm 65,29% so cùng kỳ và hoàn thành 42,5% kế hoạch.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.