(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng ngày 18/12 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* GTN: Các cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN – HOSE) vừa thông báo đã bán toàn bộ số cổ phiếu GTN nắm giữ. Cụ thể, ông Tạ Văn Quyền, Tổng Giám đốc, đã bán 1,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,46%; bà Bùi Thị Thanh Hải, Thành viên HĐQT, đã bán 1,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,46%; ông Hoàng Mạnh Cường, Kế toán trưởng, đã bán 374.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,5%, ông Nguyễn Trí Thiện, Chủ tịch HĐQT đã bán 1.12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,5%. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận từ ngày 8/12 đến 15/12.

* PTC: Ông Đinh Văn Thuận, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC – HOSE) đã mua vào 204.160 cổ phiếu PTC. Qua đó, ông Thuận nâng sở hữu tại PTC từ 2.050.488 cổ phiếu PTC, tỷ lệ 11,39% lên 2.254.648 cổ phiếu, tỷ lệ 12,52%, thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/12.

* OPC: CTCP Dược Phẩm OPC (OPC – HOSE) thông báo niêm yết thêm 5,06 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ra công chúng của Công ty. Theo đó, số lượng cổ phiếu OPC niêm yết tăng lên từ 20,2 triệu cổ phiếu lên 25,4 triệu cổ phiếu. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 18/12.

* ITA: Market Vector ETF Trust – Maket Vector – VietNam ETF, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đã bán 1,55 triệu cổ phiếu ITA để giảm sở hữu tại Công ty này. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu tại ITA từ 51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,08% xuống còn 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,9%. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 14/12.

* VIC: Tập đoan Vingroup – CTCP (VIC – HOSE) đã phát hành thêm 4,24 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần. Với đợt phát hành thêm này, số cổ phiếu VIC niêm yết trên HOSE đạt 1,868 tỷ cổ phiếu. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 16/12.

* VLF: Vào 8h30 ngày 08/01/2016, CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF – HOSE) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2/2015. Đại hội tổ chức tại Hội trường của Công ty, Số 38 Đường 2/9, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

* OGC: CTCP Tập đoàn Đại Dương (QGC – HOSE) thông qua quyết định việc bổ nhiệm ông Hà Trọng Nam giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/12.

* VE1: Zhang Xijin, cổ đông lớn CTCP Xây dựng điện VNECO 1 (VE1 – sàn HNX) đã mua 12.100 cổ phiếu VE1. Qua đó, cá nhân này nâng sở hữu tại VE1 từ 172.400 cổ phiếu, tỷ lệ 5,88% lên 184.500 cổ phiếu, tỷ lệ 6,29%.

* TVC: Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12, ông Đỗ Thanh Hà, Tổng giám đốc CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC – sàn HNX) đăng ký mua 1 triệu quyền mua. Nếu giao dịch thành công, ông Hà sẽ nắm giữ 58.400 cổ phiếu TVC và 1.058.400 quyền mua.

* BSC: Ông Phạm Tuấn Cường, Thành viên ban kiểm soát CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC – sàn HNX) đăng ký bán toàn bộ 8.400 cổ phiếu BSC theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 21/12 đến ngày 15/1/2016.

* IDV: Ông Nguyễn Duy Trung, Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – sàn HNX) đã mua 12.000 cổ phiếu IDV. Sau giao dịch, ông Trung nâng lượng ODV sở hữu lên 39.264 cổ phiếu, tỷ lệ 0,51%.

* EBS: Từ ngày 22/12 đến ngày 31/12, Công ty TNHH MTV Nhà xuât bản Giáo dục Việt Nam, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội (EBS – sàn HNX) đăng ký mua 1,9 triệu cổ phiếu EBS. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 592.800 cổ phiếu EBS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,35%.

* SDY: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (SDY – sàn HNX) đăng ký mua 529.800 cổ phiếu SDY theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 21/12 đến ngày 14/1/2016. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 2.845.200 cổ phiếu SDY, tương ứng tỷ lệ sở hữu 63,23%.

T.Bắc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.