(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* CMV: Ngày 25/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2017.

* KHA: Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA – HOSE) vừa thông báo đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 4 triệu cổ phiếu KHA, tỷ lệ 28,38%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/8 đến 19/9 theo phương thức khớp lệnh.

* RIC: Ngày 14/08, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC - HOSE). Theo đó, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty là -31,81 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2017 là -72 tỷ đồng. Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC

* DPR: CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE) thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán với doanh thu hơn 340,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 154,7 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng đã thống nhất chia cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thời gian thực hiện trong tháng 9/2017.

* FCN: CTCP Fecon (FCN – HOSE) dự kiến phát hành 33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu; 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, phát hành 25 triệu cp cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau khi hoàn tất 3 đợt phát hành, vốn điều lệ của FCN sẽ tăng từ 495 tỷ đồng lên hơn 1.100 tỷ đồng.

* LM8: CTCP Lilama 18 (LM8 – HOSE) phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 296 tỷ đồng, tròng đó Doanh thu xây lắp hơn 291 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,17 tỷ đồng. Ngoài ra, LM8 cũng quyết định không đầu tư góp vốn khi CTCP Lilama 8.1 thực hiện tăng vốn điều lệ.

*SSC: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của CTCP Giống cây trồng Trung Ương (SSC – HOSE) đã bán ra hơn 1,34 triệu cổ phiếu SSC trong ngày 14/8 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại SSC từ hơn 2,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 28,62% xuống còn 1,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,02%.

* SMC: Ngày 28/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/9/2017.

* KLF: CTCP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành, cổ đông lớn của CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF (KLF – HNX) đã bán ra hơn 2,48 triệu cổ phiếu KLF. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KLF từ hơn 10,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,48% xuống còn 8,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,98%, và không còn là cổ đông lớn của KLF kể từ ngày 8/8. 

* MAS: Ngày 15/8, HĐQT CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS – HNX) đã quyết định tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2017 theo tỷ lệ 40% bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, thời gian chi trả dự kiến từ ngày 15/10. Chi tiết ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thông báo sau.

* VTJ: Bà Lê Thị Lệ Túy, cổ đông của CTCP Thương mại và đầu tư Vinataba (VTJ – HNX) đã mua vào 1,2 triệu cổ phiếu VTJ trong ngày 11/8. Qua đó, bà Túy đã nâng sở hữu tại VTJ từ hơn 207.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,82% lên 1,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,24%, qua đó trở thành cổ đông lớn của VTJ.

* HHG: Ngày 29/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Hoàng Hà (HHG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/9/2017.

* HTC: Ngày 28/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/9/2017.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.