(ĐTCK)  Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* PPC: Ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/5/2018.

* PDR: Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương PDR sẽ phát hành thêm hơn 44,3 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* SSI: Daiwa securities group INC, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE) đăng ký mua vào hơn 11,91 triệu cổ phiếu SSI từ ngày 19/4 đến 18/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại SSI từ hơn 98,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,66% lên 110,21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,04%.

* HAH: Ngày 02/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/4/2018.

* TAC: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC - HOSE)  thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần 5.100 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng 51%. Đồng thời, tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 từ 16% lên 24% bằng tiền.

* AAA: Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA – HOSE) đã mua vào hơn 1,1 triệu cổ phiếu AAA từ ngày 14/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Dương đã nâng sở hữu tại AAA lên 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,59%.

* SKG: CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG - HOSE) đã vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2018 với  doanh thu đạt 102 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm gầ 9% cùng kỳ, đạt 40,4 tỷ đồng.

* BCE: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu 524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40,6 tỷ đồng, cổ tức lớn hơn hoặc bằng 10%/vốn điều lệ bằng tiền măt.

* HHS: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE) quyết định mua lại 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá mua được xác định theo giá thị trường. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

* IDI: CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI – HOSE) chỉ mua được hơn 21,52 triệu cổ phiếu IDI trong tổng số 50 triệu cổ phiếu IDI đăng ký mua từ ngày 16/3 đến 13/4. Sau giao dịch, ASM đã nâng sở hữu tại IDI từ hơn 71,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 39,29% lên 92,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,14%, và trở thành công ty mẹ của IDI.

* ABT: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bên Tre (ABT – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu thành phẩm Thủy sản 8.000 tấn, doanh thu thuần 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 43 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 30%.

* NDX: CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 20/4 đến 18/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* CIA: Ngày 20/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 23/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/5/2018 và cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 20%.

* VCC: Ngày 19/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Vinaconex 25 (VCC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/5/2018.

Lạc nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.