(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HDB: Ngày 20/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2018.

* PET: Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET – HOSE) quyết định mua lại 3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 26/6 đến 25/7 theo phương thức khớp lệnh.

* PAC: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017 của CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/7/2018.

* SKG: Ông Ting Chek Hua, cổ đông lớn của CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG – HOSE) đã mua vào hơn 2,21 triệu cổ phiếu SKG trong ngày 14/6. Sau giao dịch, ông Ting Chek Hua đã nâng sở hữu tại SKG lên hơn 5,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,96%. Theo chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Thiên Hương, vợ ông Ting Chek Hua đã bán ra toàn bộ hơn 2,21 triệu cổ phiếu SKG sở hữu cùng ngày.

* BIC: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2018.

* DIG: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG - HOSE) đã chấp thuận chủ trương thoái vốn toàn bộ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH). Cụ thể, DIG sẽ thực hiện bán thỏa thuận toàn bộ 899.100 cổ phiếu DIH, tương đương 30,84% vốn công ty trong thời gian 19/6-18/7. Giá bán được xách định là 17.000 đồng/cổ phiếu.

* PC1: CTCP Xây lắp Điện 1 (PC1 – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng dự án Thuỷ điện Mông Ân; Đổi tên cho chủ dự án Thuỷ điện Mông Ân từ CTCP Xây lắp Điện 1 sang CTCP Đầu tư Năng lượng Miền Bắc, do PC1 nắm giữ 90%/vốn. Thời gian thực hiện không muôn hơn quý III/2018.

* MBB: Ngày 06/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, phát hành cổ phiếu thưởng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả cổ phiếu theo tỷ lệ 5%, cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 14%. Tương đương MBB sẽ phát hành thêm gần 345 triệu cổ phiếu mới.

* CEO: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – HNX) đã bán ra hơn 2,44 triệu cổ phiếu CEO trong ngày 6/6. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CEO từ hơn 24,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,87% xuống còn 22,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,29%.

* APS: Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS – HNX) đã mua vào hơn 3,26 triệu cổ phiếu APS từ ngày 14/5 đến 08/6. Sau giao dịch, ông Lăng đã nâng sở hữu tại APS lên hơn 5,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,94%.

* PTI: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Bảo hiểm Bưu điện  (PTI – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2018.

* NDX: Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới). 
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.