(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HRC: CTCP Cao su Hòa Bình (HRC -HOSE) dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ 2.750 tấn, doanh thu 106,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 7,5 tỷ đồng.

* PGD: Ngày 11/4, HĐQT CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD -HOSE) có quyết định, chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 5/2017.

* DRH: CTCP Đầu tư căn nhà mơ ước (DRH -HOSE) thông qua việc đầu tư dự án Terracotta Hill và Metro Valley. Cụ thể, DRH đầu tư 195,6 tỷ đồng vào án Terracotta Hill, tổng doanh thu dự kiến dự án này là 239 tỷ đồng. Đầu tư 640 tỷ đồng vào dự án Metro Valley, tổng doanh thu dự kiến 777 tỷ đồng.

* ITA: Trường đại học Tân Tạo, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA -HOSE), đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 17/4 đến 12/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA từ hơn 33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,53% lên 43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,59%.

* DGW: CTCP Thế giới Số (DGW -HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66,7 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2017, tổ chức vào ngày 28/4 tới đây kế hoạch 3.969 tỷ đồng doanh thu và 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay.

* ADS: Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Damsan (ADS -HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/5/2017.

* TYA: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 của CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA -HOSE) thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2016 từ 10% lên 12% bằng tiền mặt. Ngoài ra, Công ty cũng đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 1.346 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 67,73 tỷ đồng (trên cơ sở giá Đồng binh quân năm 2017 ở mức 4.800 USD/tấn và tỷ giá là 23.238 đồng/USD).

* BFC: CTCP Phân bón Bình Điền (BFC - HOSE) quyết định thông qua kết quả kinh doanh quý I/2017 với tổng doanh thu hợp nhất hơn 1.184 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng. Quý II năm nay, BFC phấn đấu tổng doanh thu 2.063 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 129,8 tỷ đồng.

* DAG: CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG - HOSE) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, HĐQT DAG sẽ trình cổ đông phương án kinh doanh năm 2017 đạt 1.710 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,5% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 33,8% và mức cổ tức dự kiến là 10%, tương đương năm 2016.

* PTL: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL -HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2017. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đảm bảo khả năng có lãi.

* BBC: Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Bibica (BBC - HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2017.

* SRF: Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SRF -HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 05/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2017.

* SAF: Ngày 21/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Lượng thực Thực phẩm Safoco (SAF -HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/5/2017. 

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.