(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* PPI: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI – HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 19/4/2018. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2016 là âm 37,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 13,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2017 là âm 84,66 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 68,25 tỷ đồng.

* FIT: CTCP Đầu tư Dũng Tâm, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – HOSE) đã mua vào hơn 1,07 triệu cổ phiếu FIT từ ngày 10/4 đến 11/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, Đầu tư Dũng Tâm đã nâng sở hữu tại FIT lên gần 130 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%, qua đó trở thành công ty mẹ của FIT.

* S4A: Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 của CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11% (đơt 3 năm 2017 là 6%, đợt 1 năm 2018 là 5%), thanh toán bắt đầu từ ngày 15/5/2018.

* BHN: Ngày 11/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ của Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội – Habeco (BHN – HOSE) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân do Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán.

* BMP: CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng 6% so với 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng 3% lên 600 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 20%. Ngân sách đầu tư khoảng 380 tỷ đồng.

* TCO: Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 07/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/5/2018.

* LGC: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu LGC từ ngày 16/4 đến 16/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu tại LGC lên hơn 105,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,83%.

* LIX: CTCP Bột giặt LIX (LIX – HOSE) thông qua kết quả kinh doanh quý I/2018 với doanh thu 571,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 41 tỷ đồng. Trong quý II/2018, LIX đặt mục tiêu 570 tỷ đồng doanh thu và 53 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

* LSS: Ngày 07/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016-2017 của CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/5/2018.

* HCM: CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE) thông qua việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không niêm yết, không tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 02 năm, lãi suất cố định trong thời gian đầu, nhưng không quá 6 tháng và sau đó thay đổi theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư nhưng không quá 10%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến ngay tháng 4/2018.

* SBT: CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) thông báo phát hành tối đa 450 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, đáo hạn năm 2019. Thời gian thực hiện trong năm 2018, có thể chia thành 1 hoặc nhiều đợt phát hành.

* NDX: CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX) thống nhất mua lại 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* IVS: CTCP Đầu tư Đệ nhất Đại Việt, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 2,05 triệu cổ phiếu IVS sở hữu, tỷ lệ 6,03%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/4 đến 15/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* VNC: Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.