(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/10 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* SVC: CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE) quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu 14.200 tỷ đồng, không đổi so với kế hoạch trước, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên 120 tỷ đồng, cổ tức vẫn ở mức 12%.

* FCN: Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP FECON (FCN - HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/10/2018, và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5, tương đương FCN sẽ phát hành thêm gần 4,5 triệu cổ phiếu mới.

* LHG: Ông Lê Mạnh Thường, Thành viên HĐQT CTCP Long Hậu (LHG – HOSE) đã mua bất thành 1 triệu cổ phiếu LHG đăng ký mua từ ngày 07/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, sau giao dịch, ông Thường vẫn chỉ nắm giữ hơn 13.000 cổ phiếu LHG.

* GEX: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ, tổ chức có liên quan đến bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX – HOSE) vừa đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 2,48 triệu cổ phiếu GEX sở hữu, tỷ lệ 0,61%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Liên quan đến GEX, Công ty TNHH VLCC, tổ chức cũng có liên quan đến bà Đỗ Thị Phương Lan, cũng vừa đăng ký mua 710.000 cổ phiếu GEX từ ngày 15/10 đến 11/11, qua đó muốn nâng sở hữu tại GEX lên 2,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,7%.

* S4A: Ngày 24/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm năm 2018 của CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/11/2018.

* SMB: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Phước – Thành viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB – HOSE) đăng ký mua vào hơn 612.000 cổ phiếu SMB từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức trên sẽ nâng sở hữu tại SMB lên 1,5 triệu cổ phiếu.

* VCS: HĐQT CTCP Viscotone (VCS – HNX) thông qua việc mua 3,2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, giá mua theo giá thị trường và các quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

* PCG: Enn Energy Holdings Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư phát triển Gas Đô thị (PCG – HNX) đăng ký bán ra hơn 943.000 cổ phiếu PCG từ ngày 11/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 8,28 triệu cổ phiếu PCG, tỷ lệ 43,89%.

* MST: Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (MST – HNX) đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu MST từ ngày 11/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Quang đang nắm giữ hơn 3,06 triệu cổ phiếu MST, tỷ lệ 17,04%.

* PLC: Ông Nguyễn Hà Trung, Ủy viên HĐQT Tổng CTCP Hóa dầu Petrolimex (PLC – HNX) đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu PLC từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Trung chỉ đang nắm giữ hơn 56.000 cổ phiếu PLC, tỷ lệ 0,07%.

* S99: Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP SCI (S99 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.