(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* IJC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thật (IJC – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng, cổ tức từ 12%/vốn điều lệ trở lên.

* SAM: CTCP Sam Holdings (SAM – HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên phương án phát hành 7,25 triệu cổ phiếu trả cổ năm 2017, tương đương tỷ lệ 3%. Đồng thời, chào bán gần 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, về kế hoạch kinh doanh 2018, SAM đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng,  tăng lần lượt 20% và 26% so với thiện hiên năm 2017, cổ tức 3%.

* PDN: CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cổ đông lớn của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,46 triệu cổ phiếu PDN sở hữu, tỷ lệ 19,98%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 05/4.

 * STG: CTCP Kho vận miền Nam (STG – HOSE) quyết định thống nhất góp thêm vốn 44,5 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans, tăng vốn điều lệ từ 856,5 tỷ đồng lên 901 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, STG sẽ sở hữu 100% vốn của Công ty này.

* MWG: Ngày 25/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/5/2018.

* HBC: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 20.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 24% so với thực hiên năm 2017. Cổ tức dự kiến 15%. Ngoài ra, HĐQT trình phương án phát hành 3,25 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, và 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng mệnh giá. Cùng với đó là  phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ tối đa 25%. Giá phát hành không thấp hơn 3 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

* GSP: Ngày 01/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (GSP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/5/2018.

* KDC: CTCP Tập đoàn KIDO (KDC - HOSE) dự kiến trình kế hoạch kinh doanh 2018 tại Đại hội cổ đông thường niên với với doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng lần lượt 71% và 43% so với thực hiên năm 2017, cổ tức 16% bằng tiền, và xin thông qua việc nới room lên mức 100%.

* TTF: CTCP Sam Holdings, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE) đã bán ra 13,33 triệu cổ phiếu TTF trong ngày 05/4. Qua đó, Sam Holdings đã giảm sở hữu tại TTF từ hơn 20,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,7% xuống còn hơn 7,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,48%, qua đó không còn là cổ đông lớn của TTF.

* DQC: CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE) đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 với doanh thu thuần 1.160 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 11% so với thực hiện năm 2017 và cổ tức dự kiến theo tỷ lệ 30%.

* DHG: Ngày 18/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 của CTCP Dược Hậu Giang (DHG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/5/2018.
* MBS: CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) quyết định phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi đợt 2 năm 2018, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm từ ngày 23/4/2018.
* SD6: Ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Sông Đà 6 (SD6 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.