Nghị quyết ĐHCĐ Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai (mã chứng khoán SDN) vừa thông qua phương án phát hành thêm 1.582.000 cổ phần, để huy động vốn đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, Xây dựng nhà xưởng sản xuất để tăng sản lượng.

 Công ty còn tham gia đầu tư vào các dự án của công ty mẹ - Tổ hợp Sonadezi, Khu Công nghiệp Châu Đức;  Dự án B.O.T đường 768; Đường Đồng Khởi, CTCP  kinh doanh nhà Đồng Nai…

Năm 2006, doanh thu Công ty đạt 45,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,45 tỷ đồng, cổ tức trả ở mức 15% (tương đương 1,71 tỷ đồng). Theo kế hoạch, Năm 2007, doanh thu của Công ty là 48,03 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế  3,1 tỷ đồng; cổ tức dự kiến trả ở mức 12%.

Theo H.V
H.V
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.