(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có cuộc họp với các công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, ngân hàng giám sát, lưu ký để thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống cung cấp các dịch vụ cho quỹ mới.

Theo đó, dự kiến trong quý IV/2018, hệ thống quản trị quỹ cho quỹ hưu trí tự nguyện, cùng với hệ thống quản trị quỹ cho quỹ mở sẽ được triển khai.

Trước đó, hệ thống hạ tầng công nghệ mới đã được VSD triển khai từ cuối năm 2017 với 3 cấu phần: đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở; quản trị quỹ cho quỹ mở; quản trị quỹ cho quỹ hưu trí tự nguyện. Dự kiến, từ ngày 10/8 tới, VSD sẽ vận hành cấu phần thứ nhất.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.