(ĐTCK) Hiện tại, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) cùng các thành viên thị trường đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cuối cùng để cho ra mắt sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) dự kiến niêm yết trên thị trường chứng khoán trong quý III/2017.

Xây dựng và củng cố hạ tầng công nghệ

Chứng quyền có bảo đảm được giao dịch tương tự như cổ phiếu nên HOSE không phải thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với hệ thống giao dịch. Hiện tại, HOSE đã hoàn thành việc chỉnh sửa hệ thống giao dịch, chạy thử nghiệm nội bộ và đang tiến hành chạy thử nghiệm với các công ty chứng khoán và hãng tin.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác quản lý và giám sát khi CW được niêm yết chính thức, HOSE đã và đang xây dựng các hệ thống phụ trợ, dự kiến sẽ được hoàn hiện và chạy thử nghiệm trong tháng 5/2017.

Đối với các tổ chức phát hành CW, HOSE đã tạo cầu nối để các đơn vị cung cấp phần mềm quốc tế giới thiệu về hệ thống tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro nhằm giúp công ty chứng khoán có thêm thông tin lựa chọn đối tác xây dựng hệ thống vận hành sản phẩm CW trong thời gian tới.

Đào tạo chuyên môn cho các tổ chức phát hành CW

Tổ chức phát hành CW là thành tố then chốt trong việc hình thành sản phẩm, tạo hàng cho thị trường, đồng thời cũng là tổ chức lập thị trường hay còn gọi là nhà cung cấp thanh khoản cho chính chứng quyền mà mình phát hành.

Đây là một sản phẩm còn khá mới mẻ đối với các thành viên thị trường, các công ty chứng khoán cần có sự chuẩn bị chu đáo về mặt cơ sở vật chất, cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, HOSE đã tổ chức đoàn khảo sát và học tập kinh nghiệm của tổ chức phát hành CW tại Hàn Quốc và Thái Lan - 2 thị trường châu Á có sản phẩm CW phát triển mạnh nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Chuyến công tác đã giúp các công ty chứng khoán thành viên tích lũy và học hỏi nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Xây dựng hành lang pháp lý

Sau khi Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch CW có hiệu lực vào 1/1/2017, HOSE đã tiến hành xây dựng các quy chế liên quan đến CW bao gồm Quy chế hướng dẫn niêm yết, giao dịch, công bố thông tin và phòng ngừa rủi ro, tạo lập thị trường. Các quy chế này đã hoàn tất lấy ý kiến thành viên thị trường và hiện đang trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) để lấy ý kiến trước khi được chính thức ban hành dự kiến vào tháng 7/2017.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động giao dịch CW được diễn ra công bằng, hiệu quả, ngăn ngừa và phát hiện các hoạt động thao túng giá, HOSE đã xây dựng các tiêu chí và hệ thống giám sát chặt chẽ việc giao dịch CW, cũng như nghĩa vụ tạo lập thị trường của tổ chức phát hành.

Tuyên truyền sản phẩm tới công chúng và nhà đầu tư

CW là sản phẩm mới có sử dụng đòn bẩy, đi kèm với đó là tỷ lệ rủi ro cao hơn nhiều lần so với cổ phiếu hay trái phiếu nên đòi hỏi nhà đầu tư tham gia thị trường phải có sự hiểu biết nhất định về sản phẩm và ý thức được mức độ rủi ro. Vì vậy, phổ biến kiến thức, đào tạo cho nhà đầu tư là vấn đề nòng cốt và mang tính lâu dài.

Nhận thức được điều đó, HOSE đã tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản, các chương trình hội thảo lấy ý kiến thành viên thị trường để xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, HOSE cũng đã tổ chức các buổi giới thiệu kiến thức về chứng quyền cho sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên toàn thành phố và thực hiện các bài viết giới thiệu về sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của HOSE, UBCK và trên các tạp chí trong và ngoài ngành.

Phối hợp với SSC và VSD

Để hoàn thiện khung pháp lý và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chứng quyền có bảo đảm, HOSE luôn tích cực phối hợp với UBCK trong việc xây dựng quy chế hướng dẫn của UBCK về CW, đề xuất chế độ kế toán cho sản phẩm CW và VSD trong việc xây dựng các Quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cũng như quy trình thực hiện quyền đối với CW.

Với những nỗ lực của UBCK, HOSE và VSD cùng với các thành viên thị trường trong công tác triển khai, HOSE đã sẵn sàng cho việc ra mắt sản phẩm CW tại thị trường Việt Nam.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.