(ĐTCK) MV Index Solutions (MVIS) vừa công bố kết quả cơ cấu định kỳ lần thứ 3 năm 2018 của MVIS Vietnam Index - VNM ETF. Theo đó, VNM ETF thêm cổ phiếu VHM vào danh mục, đồng thời loại cổ phiếu KDC ra khỏi rổ tính chỉ số.

Cổ phiếu VHM được thêm mới vào VNM ETF với tỷ trọng mục tiêu là 8% - mức cao nhất trong danh mục, trong khi tỷ trọng bị loại của KDC là thấp nhất, đạt 1,15%.

ảnh 1

VHM mặc dù chưa đáp ứng đủ chỉ tiêu thời gian niêm yết, nhưng VNM ETF trước đây đã có tiền lệ thêm vào các cổ phiếu tương tự như NVL và VRE.

Như vậy, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MVIS Vietnam Index giữ nguyên ở mức 17 cổ phiếu, trong đó 4 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất là VNM và VHM (8%), VIC (7%) và NVL (6,5%).

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.