(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến thực sự tại các nước phát triển như thế nào? Ở Việt Nam, đã có doanh nghiệp tổ chức được ĐHĐCĐ trực tuyến một cách thực sự chưa?

Trên thế giới, có hai mô hình tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến đang được áp dụng:

• Trực tuyến toàn phần: diễn ra hoàn toàn trong không gian mạng, mà không cần bất kỳ đối tác thực tế nào (không có sự gặp gỡ giữa các cổ đông, không có buổi họp “vật lý truyền thống”). Hình thức này còn được gọi là ĐHĐCĐ ảo; cổ đông, ban lãnh đạo doanh nghiệp thông qua công nghệ thông tin hiện đại, mạng internet có thể tham dự đại hội tại bất kỳ đâu; cổ đông được nghe, xem lãnh đạo công ty trình bày và đặt câu hỏi trực tuyến (thông qua công cụ chat, đặt câu hỏi), biểu quyết, bầu cử trực tuyến theo thời gian thực (thông qua hệ thống ID và password được cấp đến cho từng cổ đông).

• Bán trực tuyến: tổ chức ĐHĐCĐ tại một địa điểm cụ thể, có sự tham gia gặp gỡ giữa các cổ đông và cho phép việc biểu quyết và bầu cử trực tuyến (thông qua hệ thống ID và password được cấp đến cho từng cổ đông), cũng như công cụ cho phép cổ đông theo dõi diễn biến tại ĐHĐCĐ (truyền hình trực tiếp qua website).

Qua đó, giúp cải thiện khả năng tiếp cận, tăng mức độ tham gia Đại hội của cổ đông, đặc biệt ở trường hợp ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần có thể loại bỏ chi phí, công sức tham gia, tổ chức Đại hội tại một vị trí địa lý; thêm tính linh hoạt cho hội đồng quản trị, ban giám đốc, bởi họ có thể tham dự cuộc họp tại bất cứ nơi nào.

Tại Mỹ, Luật Công ty bang Delaware (sửa đổi năm 2000) quy định cho phép các doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tiếp, kết hợp sử dụng internet biểu quyết, bầu cử trực tuyến và cho phép tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần. Còn Nhật Bản, Tokyo Stock Exchange (TSE) có hệ thống online voting cho phép nhà đầu tư trong nước và nước ngoài biểu quyết trực tuyến tại các công ty Nhật Bản. Hiện tại có trên 2000 công ty niêm yết tham gia hệ thống này của TSE...

Tại Việt Nam, FPTS (đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) hàng năm tổ chức đại hội theo hình thức gần với ĐHĐCĐ bán trực tuyến - tổ chức tại một địa điểm cụ thể, kết hợp với biểu quyết, bầu cử trực tuyến nhưng chưa cho phép cổ đông theo dõi được diễn biến tại Đại hội (chưa có truyền hình trực tiếp diễn biến đại hội). Hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến thực sự.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã cho phép doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức ĐHĐCĐ - biểu quyết, bầu cử trực tuyến.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.