(ĐTCK) Tuần vừa rồi, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 920 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt, qua đó, nâng tổng số tuần bán ròng liên tiếp lên con số 5, và tổng giá trị khoảng 3.508,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 150 triệu USD kể từ phiên 2/7.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trong cả 5 phiên giao dịch.

Do đó, tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 12,35 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 904 tỷ đồng.

Tuần trước đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15,3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 492 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/7

6,96

6,6

0,36

362,23

403,93

-41,7

31/7

11,23

9,59

1,64

457,55

526,81

-69,26

1/8

10,36

13,13

-2,77

485,74

723,36

-237,63

2/8

14,91

16,44

-1,53

666,82

817,83

-151,02

3/8

20,55

30,6

-10,05

849,64

1.254,4

-404,76

Tổng cộng

64,01

76,36

-12,35

2.821,98

3.726,33

-904,37

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trong 2 phiên đầu tuần, sau đó quay trở lại bán ròng trong 3 phiên sau đó.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng nhẹ hơn 100.000 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 16 tỷ đồng.

Tuần trước đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4,6 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 81 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/7

0,54

0,125

0,415

5,69

3,02

2,68

31/7

0,99

0,54

0,45

16,71

6,74

9,97

1/8

1,34

1,45

-0,11

34,63

37,76

-3,23

2/8

1,45

1,54

-0,09

23,38

28,36

-4,98

3/8

3,27

4,04

-0,77

54,8

74,58

-20,68

Tổng cộng

7,59

7,695

-0,105

135,21

150,46

-16,24

Trên sàn UpCoM, khối ngoại bán ròng 2 phiên đầu tuần và cuối tuần, 3 phiên còn lại mua ròng.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,5 triệu đơn vị, nhưng giá trị tương tứng chỉ khoảng 160 triệu đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,2 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 43 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/7

0,53

1,22

-0,69

16,11

28,13

-12,02

31/7

1,56

1,7

-0,14

36,6

32,73

3,86

1/8

1,28

1,22

0,06

35,31

20,7

14,61

2/8

1,12

1,49

-0,37

27,93

22,39

5,54

3/8

2,93

4,29

-1,36

48,55

60,7

-12,15

Tổng cộng

7,42

9,92

-2,5

164,5

164,65

-0,16

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng gần 15 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 920,77 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước đó, khối ngoại bán ròng 9,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 369,01 tỷ đồng.

Tính từ phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7 (2/7), nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng liên tiếp 5 tuần cho đến hết tuần vừa rồi, với giá trị tổng cộng 3.508,7 tỷ đồng.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.