(ĐTCK) Sau khi bán ròng mạnh hơn 465 tỷ đồng trong tuần trước, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng nhẹ 41,22 tỷ đồng trong tuần này với việc bán ròng trên HOSE và UpCoM trong khi mua ròng khá tốt trên HNX.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện mua ròng 2 phiên đầu tuần và 3 phiên còn lại bán ròng.

Tổng cộng trong tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 8 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 7,47 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại đã bán ròng hơn 4,25 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 249 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 9-12/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/4

27.444.360

23.331.984

4.108.376

1.401,1

1.112,7

288,42

10/4

34.056.614

38.482.314

-4.425.700

1.848

1.791

56,92

11/4

33.641.946

38.006.466

-4.363.500

1.741,7

2.031,7

-290

12/4

18.650.532

20.262.972

-1.615.440

998,7

1.060,3

-61,58

13/4

13.286.780

15.064.200

-1.777.420

862,25

863,47

-1,22

Tổng

127.076.232

135.150.916

-8.074.684

6.851,9

6.859,4

-7,47

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng nhẹ 1 phiên, còn lại 4 phiên là mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 9,16 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 156 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 6,46 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 89,91 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/4

2.285.360

1.353.539

931.821

36,7

31,32

5,38

10/4

5.503.090

3.348.681

2.154.409

78,59

54,55

24,03

11/4

7.931.730

2.994.380

4.937.350

152,68

43,86

108,8

12/4

2.927.551

3.316.211

-388.660

48,55

51,81

-3,26

13/4

3.856.310

2.330.810

1.525.500

64,83

43,52

21,3

Tổng

22.504.041

13.343.621

9.160.420

381,37

225,09

156,28

Trên sàn UpCoM, khối ngoại chỉ bán ròng 1 phiên duy nhất, và 4 phiên mua ròng, tuy nhiên phiên bán ròng quá lớn trong khi những phiên mua ròng giá trị thấp đã khiến tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 107 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 1,12 triệu đơn vị.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 2,81 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương tứng  126,17 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn UpCoM trong tuần từ ngày 9-13/4:

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/4

2,08

2,2

-0,12

57,86

56,69

1,17

10/4

1,01

2,86

-1,85

29,71

182,21

-152,5

11/4

0,99

0,84

0,15

34,16

19,19

14,97

12/4

0,89

0,64

0,25

25,5

12,3

13,2

13/4

0,98

0,53

0,44

26,81

11,24

15,57

Tổng

5,95

7,07

-1,12

174,04

281,63

-107,59

Tính chung trên cả 3 sang trong tuần qua, khối ngoại bán ròng chỉ khoảng 30.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương tứng lại là mua ròng 41,22 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 13,52 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 465,08 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.