(ĐTCK) Sau khi mua ròng nhẹ gần 57 tỷ đồng trong tuần trước thì kết thúc tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng 1.695,03 tỷ đồng, với điểm nhấn là phiên hoạt động khá mạnh ngày cuối tuần khi các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục.

Trên sàn HOSE, khối ngoại chỉ mua ròng 1 phiên duy nhất giữa tuần, còn lại 4 phiên bán ròng, trong đó đáng chú ý có phiên cuối tuần, khi các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục thì cũng là phiên nhà đầu tư nước ngoài mua bán mạnh tay nhất từ đầu tuần.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 63 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng hơn 1.573 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 10,65 triệu đơn vị, giá trị tương ứng lài là mua ròng hơn 130 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/6

13,18

20,56

-7,37

852,51

1.044,61

-192,09

12/6

17,74

22,77

-5,02

923,19

1.220,19

-296,99

13/6

8,21

8,51

-0,3

465,48

413,01

52,47

14/6

11,66

38,84

-27,17

598,92

1.193,69

-594,77

15/6

29,15

52,3

-23,15

1.541,22

2.083,21

-542

Tổng cộng

79,94

142,98

-63,01

4.381,32

5.954,71

-1.573,38

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng chỉ 1 phiên mua ròng, và bán ròng trong cả 4 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 7 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 124 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 96 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/6

0,28

0,66

-0,38

3,31

9,62

-6,31

12/6

1,06

1

0,06

17,13

16,65

0,48

13/6

0,15

0,59

-0,43

1,97

9,42

-7,46

14/6

0,18

4,55

-4,37

2,47

72,16

-69,68

15/6

0,97

2,98

-2

14,72

56,4

-41,68

Tổng cộng

2,64

9,78

-7,12

39,6

164,25

-124,65

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua ròng 3 phiên và bán ròng trong 2 phiên. Tổng cộng tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 3 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,1 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 22,64 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/6

0,47

0,55

-0,08

18,55

10,58

7,79

12/6

0,46

1,5

-1,04

11,17

14,43

-3,25

13/6

0,67

0,85

-0,17

25,84

23,69

2,25

14/6

1,57

1,6

-0,03

72,52

68,57

3,95

15/6

0,61

1,38

-0,76

13,23

20,97

-7,74

Tổng cộng

3,78

5,88

-2,08

144,31

138,24

3

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng 72,21 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.695,03 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 14,55 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 56,81 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.