(ĐTCK) Sau khi mua ròng hơn 2.054 tỷ đồng vào tuần trước với đóng góp phần lớn đến từ 2.521 tỷ đồng mua ròng của tân binh YEG phiên 27/6, thì sang đến tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng 1.166,05 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng duy nhất 1 phiên đầu tuần, sau đó là 4 phiên liên tiếp còn lại đều là bán ròng.

Tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 23 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 1.169 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3,7 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng hơn 2.013 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đóng góp chủ yếu lại đến từ giao dịch 7,85 triệu cổ phiếu của tân binh YEG với giá trị 2.521 tỷ đồng trong phiên 27/6.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/7

19,37

11,78

7,58

925,3

684,89

240,41

3/7

17,89

30,22

-12,24

791,46

1.150,18

-358,72

4/7

11,43

20,05

-8,16

524,17

986,56

-462,4

5/7

10,39

12,61

-2,22

505,24

737,64

-232,4

6/7

15,28

23,16

-7,87

513,56

870,12

-356,56

Tổng cộng

74,36

97,82

-22,91

3.259,73

4.429,39

-1.169,67

Trên sàn HNX, khối ngoại giao dịch tuần này khá tương đồng so với tuần trước khi mua ròng 3 phiên và bán ròng 2  phiên đều với giá trị khá khiêm tốn.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng nhẹ chưa đến 30.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng là mua ròng, nhưng cũng chỉ hơn 100 triệu đồng.

Trong khi tuâng trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ hơn 13.000 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 13 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/7

0,837

0,645

0,191

14,2

12,31

1,89

3/7

2,5

2,08

0,42

42,35

33,63

8,72

4/7

0,55

1,52

-0,97

9,29

25,02

-15,73

5/7

1,4

0,44

0,96

21,78

5

16,78

6/7

0,3

0,93

-0,63

2,47

14,01

-11,55

Tổng cộng

5,587

5,615

-0,029

90,09

89,87

0,11

Trên sàn UpCoM, khối ngoại đã có 2 phiên mua ròng đầu tuần và cuối tuần, và 3 phiên xen giữa là bán ròng.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2,77 triệu đơn vị, nhưng tổng giá tị tương ứng lại là mua ròng hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 500.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại mua ròng hơn 54 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/7

2,23

0,486

1,74

64,52

21,43

43,09

3/7

0,89

2,32

-1,42

28,73

40,33

-11,6

4/7

0,59

2,78

-2,19

27,23

51,97

-24,74

5/7

1,49

2,13

-0,64

73,53

81,06

-7,53

6/7

1,5

1,76

-0,26

44,23

39,94

4,29

Tổng cộng

6,7

9,476

-2,77

238,24

234,73

3,51

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 25,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.166,05 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng gần 4,2 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 2.054,91 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.