(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 1.028 tỷ đồng trong tuần trước đó, sang đến tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại trên thị trường chứng khoán Việt, nhưng giá trị khá thấp, chỉ 56,81 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng chỉ 2 phiên, và bán ròng 3 phiên còn lại.

Nhưng do phiên 7/6, giá trị mua ròng gần 220 tỷ đồng đã kéo giá trị mua bán tuần qua của nhà đầu tư nước ngoài thành mua ròng 130,15 tỷ đồng, nhưng khối lượng tương ứng lại là bán ròng 10,65 triệu đơn vị.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 16,8 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị bán ròng tương ứng  xấp xỉ 1.001 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/6

13,68

17,87

-4,18

817,97

813,44

4,53

5/6

14,4

18,76

-4,36

909,62

946,3

-36,69

6/6

9,72

10,13

-0,416

605,13

628,97

-23,84

7/6

14,84

13,14

1,7

954,46

735,28

219,18

8/6

7,94

11,34

-3,4

538,56

571,6

-33,04

Tổng cộng

60,58

71,24

-10,65

3.825,74

3.695,59

130,15

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng liên tiếp 3 phiên kể từ đầu tuần, sau đó mua ròng trong 2 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,8 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 96 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 600.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 58,92 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/6

0,85

4,65

-3,8

18,89

85,73

-66,84

5/6

0,48

1,81

-1,32

10,62

36,27

-25,65

6/6

1,02

0,89

0,126

16,24

18,18

-1,94

7/6

4,84

1,85

2,99

54,89

37,84

17,06

8/6

0,77

1,56

-0,79

12,42

31,02

-18,61

Tổng cộng

7,96

10,76

-2,8

113,06

209,04

-95,98

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua ròng 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần, và bán ròng trong 2 phiên còn lại.

Tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,1 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 22,64 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,07 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng là 30,95 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/6

0,8

0,38

0,43

32,37

5,17

27,2

5/6

1,43

1,72

-0,28

34,7

33,97

0,73

6/6

0,4

0,56

-0,16

9,86

8,39

1,58

7/6

0,53

0,91

-0,38

30,43

30,78

-0,348

8/6

0,66

1,35

-0,69

16,16

22,57

-6,41

Tổng cộng

3,82

4,92

-1,1

123,52

100,88

22,64

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng 14,55 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 56,81 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 15,1 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.028,89 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.