(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đẩy mạnh rót tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tuần cuối tháng 8, khối này đã mua ròng gấp 5 lần về khối lượng và gấp rưỡi về giá trị đạt hơn 280 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 29/8. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 417.640 đơn vị, giảm mạnh so với tuần trước bán ròng hơn 2,8 triệu đơn vị;tuy nhiên tổng giá trị vẫn làmua ròng 224,23 tỷ đồng, tăng 48,54% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng xấp xỉ tuần trước đạt 42,39 triệu đơn vị, giá trị 1.623,56 tỷ đồng (tăng nhẹ 3,57% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 42,8 triệu đơn vị, giá trị 1.399,33 tỷ đồng (giảm nhẹ 6% về lượng và 1,22% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 28/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/8

8.904.510

7.311.600

1.592.910

279.010

202.670

76.340

29/8

7.552.850

12.702.690

-5.149.840

287.520

421.910

-134.390

30/8

6.546.510

6.574.030

-27.520

280.930

225.020

55.910

31/8

12.779.740

11.430.510

1.349.230

525.860

405.930

119.930

1/9

6.602.870

4.785.290

1.817.580

250.240

143.800

106.440

Tổng

42.386.480

42.804.120

-417.640

1.623.560

1.399.330

224.230

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng duy nhất phiên 29/8 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,83 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 14,48 tỷ đồng, tăng 35% về lượng và 12% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 4,36 triệu đơn vị, giá trị 55,27 tỷ đồng (giảm 40% về lượng và 38,96% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,52 triệu đơn vị, giá trị 40,79 tỷ đồng (giảm 43,27% về lượng và 47,46% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 28/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/8

868.000

444.845

423.155

11.260

6.720

4.540

29/8

421.930

950.510

-528.580

6.590

15.310

-8.720

30/8

1.459.997

620.912

839.085

14.100

10.080

4.020

31/8

780.633

333.946

446.687

12.990

6.090

6.900

1/9

825.350

172.100

653.250

10.330

2.590

7.740

Tổng

4.355.910

2.522.313

1.833.597

55.270

40.790

14.480

Trong khi đó, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,06 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 41,9 tỷ đồng, tăng mạnh 170,45% về lượng và 130,22% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,24 triệu đơn vị, giá trị 51,02 tỷ đồng (tăng mạnh 115,68% về lượng và 92,75% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng xấp xỉ tuần trước đạt 181.780 đơn vị, giá trị 9,12 tỷ đồng (tăng 10,28% so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 28/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/8

213.900

25.400

188.500

8.400

1.230

7.170

29/8

455.600

40.500

415.100

14.920

1.850

13.070

30/8

284.810

17.900

266.910

12.680

990

11.690

31/8

205.425

65.000

140.425

11.870

3.730

8.140

1/9

79.799

32.980

46.819

3.150

1.320

1.830

Tổng

1.239.534

181.780

1.057.754

51.020

9.120

41.900

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 2,47 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 280,61 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần về lượng và tăng 54,11% về giá trị so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với khối lượng 2,32 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 110,6 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SBT được mua ròng 1,8 triệu đơn vị, giá trị 55,03 tỷ đồng.

Còn cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần trước là HSG lùi về vị trí thứ 3 khi được mua ròng 1,78 triệu đơn vị, giá trị 53,02 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất SKG về giá trị với 88,12 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 2,34 triệu đơn vị. Tiếp đó, NVL được mua ròng 80,49 tỷ đồng (1,35 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng SCR là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng với 4,82 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 52,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, HUT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 11,45 tỷ đồng (982.680 đơn vị). Tuy nhiên, SHB vẫn là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng đạt 1,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,19 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SHS được mua ròng 134.360 đơn vị, giá trị tương ứng 2,09 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 296.640 cổ phiếu, giá trị tương ứng 4,85 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là IDJ với 273.200 đơn vị, giá trị 0,92 tỷ đồng; VCG với 269.950 đơn vị, giá trị 5,7 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.