(ĐTCK) Sau khi mua ròng nhẹ hơn 41 tỷ đồng trong tuần trước thì khối ngoại đã mua ròng mạnh 2.543,45 tỷ đồng trong tuần này với điểm nhấn phiên cuối tuần khi mua ròng hơn 3.113 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận của 52 triệu cổ phiếu NVL.

Trên sàn HOSE, khối ngoại liên tiếp bán ròng trong 4 liên tiếp từ đầu tuần, và chỉ 1 phiên mua ròng còn lại, nhưng giá trị rất lớn, hơn 3.113 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là giao dịch thỏa thuận hơn 52 triệu cổ phiếu NVL với giá trị hơn 3.391 tỷ đồng.

Tổng cộng trong tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 36 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 2.320 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 8 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 7,47 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/4

11.284.100

13.770.600

-2.486.500

669,64

730,44

-60,8

17/4

20.494.080

24.616.950

-4.122.870

976,15

1.252,5

-285,4

18/4

16.885.950

18.696.540

-1.840.590

1.004,05

1.057,1

-53,11

19/4

16.843.253

20.151.363

-3.308.110

905,6

1.299,3

-393,7

20/4

72.699.996

24.692.424

48.007.572

4.653,4

1.539,8

3.113,6

Tổng

138.177.379

101.927.877

36.249.502

8.199,9

5.879,3

2.320,6

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên mua ròng đầu tuần và bán ròng nhẹ trong 3 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 3,65 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 163,66 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng hơn 9,16 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 156 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/4

6.347.719

3.845.770

2.501.949

213,26

66,9

146,33

17/4

3.076.670

1.669.807

1.406.863

49,64

27,77

21,86

18/4

1.364.553

1.941.272

-576.719

27,2

28,3

-1,09

19/4

2.856.400

2.610.163

246.237

39,7

41,32

-1,62

20/4

1.607.500

1.533.900

73.600

23,8

25,62

-1,81

Tổng

15.252.842

11.600.912

3.651.930

353,62

189,95

163,66

Trên sàn UpCoM, khối ngoại chỉ duy nhất bán ròng 1 phiên giữa tuần, còn lại 4 phiên mua ròng.

Tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng chưa đến 1 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 59,19 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 1,12 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 107 tỷ đông.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/4

1,53

1,54

-0,008

115,9

107,5

8,4

17/4

1,36

1,02

0,33

69,29

47,87

21,42

18/4

0,83

0,81

0,018

31,75

32,58

-0,84

19/4

0,91

0,32

0,58

29,7

6,77

22,93

20/4

0,56

0,65

0,09

18,28

11,01

7,27

Tổng

5,19

4,34

0,85

264,92

205,73

59,19

Tính chung trên cả 3 sang trong tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 39,9 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.543,45 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng chỉ 30.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng hơn 41,22 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.