(ĐTCK) Sau khi bán ròng 594 tỷ đồng trong tuần trước thì sang đến tuần giao dịch này, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng 2.054,91 tỷ đồng trên thị trường, tuy nhiên đóng góp chủ yếu lại đến từ hơn 2.222 tỷ đồng mua ròng thoả thuận 7,85 triệu cổ phiếu YEG trên HOSE trong phiên 27/6.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và mua ròng trong 3 phiên, trong đó đáng chú ý có phiên 27/6, với thoả thuận 7,85 triệu cổ phiếu của tân binh YEG với giá trị 2.521 tỷ đồng.

Do giá trị mua ròng của phiên 27/6 quá lớn đã khiến tổng cộng cả tuần này, nhà đầu tư nước ngoài tuy bán ròng hơn 3,7 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng hơn 2.013 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng gần 503 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/6

7,86

5,64

2,21

372,46

308,67

63,79

26/6

7,97

8,17

-0,2

277,61

283,6

-5,99

27/6

16

17,82

-1,81

2.706,33

483,67

2.222,66

28/6

10,56

10,82

-0,26

586,7

570,6

16,1

29/6

13,5

17,19

-3,68

732,07

1.014,91

-282,84

Tổng cộng

55,89

59,64

-3,74

4.675,17

2.661,45

2.013,72

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng liên tiếp 3 phiên từ đầu tuần, và mua ròng trở trong 2 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng nhẹ chỉ hơn 13.000 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 13 tỷ đồng

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1,63 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 84 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/6

0,35

0,87

-0,52

5,52

18,34

-12,82

26/6

0,14

0,67

-0,53

1,98

13,72

-11,74

27/6

1,23

1,42

-0,188

26,11

31,89

-5,77

28/6

1,06

0,2

0,86

18,11

3,63

14,48

29/6

0,63

0,266

0,365

7,29

4,52

2,77

Tổng cộng

3,41

3,426

-0,013

59,01

72,1

-13,08

Trên sàn UpCoM, khối ngoại đã mua ròng trong cả 5 phiên liêp tiếp trong tuần.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 500.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại mua ròng hơn 54 tỷ đồng

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/6

0,83

1

-0,17

29,02

18,28

10,74

26/6

1,82

1,43

0,39

29,45

23,85

5,6

27/6

0,8

1,22

-0,42

49,52

39,26

11,27

28/6

0,8

1,15

-0,35

43,72

31,86

11,85

29/6

1,19

1,1

0,08

54,72

39,9

14,81

Tổng cộng

5,44

5,9

-0,47

206,43

153,15

54,27

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng gần 4,2 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 2.054,91 tỷ đồng.

Tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 19,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 594,03 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.