(ĐTCK) Cùng với thanh khoản thị trường tăng vọt, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có tuần giao dịch sôi động với nhiều yếu tố đột biến. Trong đó, MSN là nhân tố chính khiến khối này mua ròng kỷ lục 10.740 tỷ đồng, tương ứng gần 467 triệu USD trong tuần đầu tiên của tháng 10.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 105,29 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 10.745,65 tỷ đồng, trong khi tuần trước chỉ mua ròng 18,97 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 468,29 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 256,79 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 20.480,68 tỷ đồng (tăng mạnh so với tuần trước mua vào 75 triệu đơn vị với tổng giá trị 3.284,72 tỷ đồng); và bán ra 151,5 triệu đơn vị, giá trị hơn 9.735 tỷ đồng (tăng 170,24% về lượng và 245,65% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 1-5/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/10

21.114.800

14.726.980

6.387.820

791.410

716.520

74.890

2/10

129.877.610

21.129.810

108.747.800

12.020.360

905.910

11.114.450

3/10

10.336.750

9.212.960

1.123.790

412.310

462.110

-49.800

4/10

11.930.430

20.461.980

-8.531.550

470.800

895.770

-424.970

5/10

83.530.520

85.965.230

-2.434.710

6.785.800

6.754.720

31.080

Tổng

256.790.110

151.496.960

105.293.150

20.480.680

9.735.030

10.745.650

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 569.668 đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 4,81 triệu đơn vị. Tổng giá trị là bán ròng 9,07 tỷ đồng, giảm hơn 77% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 6,59 triệu đơn vị, giá trị 120,68 tỷ đồng (tăng 111,55% về lượng và tăng gần 123% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng hơn 6 triệu đơn vị, giá trị 129,75 tỷ đồng (giảm 24% về lượng nhưng tăng 38,5% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 1-5/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/10

566.912

1.193.838

-626.926

7.290

21.120

-13.830

2/10

948.645

1.059.434

-110.789

13.870

29.490

-15.620

3/10

640.950

1.153.050

-512.100

7.800

20.410

-12.610

4/10

2.736.320

1.303.961

1.432.359

59.750

30.270

29.480

5/10

1.694.019

1.306.895

387.124

31.970

28.460

3.510

Tổng

6.586.846

6.017.178

569.668

120.680

129.750

-9.070

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 1/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 78.584 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 534.683 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 3,35 tỷ đồng, giảm 78,89% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 58,69 triệu đơn vị, giá trị 1.049,37 tỷ đồng (tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua vào 7,71 triệu đơn vị, giá trị 187,44 tỷ đồng) và bán ra với khối lượng 58,77 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.046 tỷ đồng (tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ra 7,18 triệu đơn vị, giá trị 171,57 tỷ đồng).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 1-5/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/10

1.171.327

2.897.207

-1.725.880

27.210

57.010

-29.800

2/10

53.109.407

52.136.142

973.265

919.740

908.790

10.950

3/10

1.381.960

820.940

561.020

40.410

25.740

14.670

4/10

2.135.730

2.218.400

-82.670

44.650

42.320

2.330

5/10

891.200

695.519

195.681

17.360

12.160

5.200

Tổng

58.689.624

58.768.208

-78.584

1.049.370

1.046.020

3.350

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 105,78 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng lên tới 10.739,93 tỷ đồng, gấp hơn 7,2 lần về lượng và hơn 24 lần về giá trị so với tuần trước (mua ròng 14,69 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 444,6 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu MSN là tác nhân chính khiến giao dịch khối ngoại tăng đột biến và đây cũng là mã được mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 110,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 10.936,87 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là DHG với 329,5 tỷ đồng (hơn 3 triệu đơn vị); STB với 166,17 tỷ đồng (11,79 triệu đơn vị), KBC với 54,31 tỷ đồng (4,12 triệu đơn vị)…

Trong khi đó, cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần trước là HPG đã bị nhà đầu tư nước ngoài quay ra xả khi bị bán ròng 1,92 triệu đơn vị, với tổng giá trị hơn 91 tỷ đồng.

Xét về giá trị, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần này vẫn là VCB với 132,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng hơn 2,1 triệu đơn vị.

Còn PVD là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với 5,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 111,73 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 1,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 35,11 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu trong nhóm bất động sản gồm CEO được mua ròng 660.350 đơn vị, giá trị 9,16 tỷ đồng, HUT được mua ròng 316.944 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1,88 tỷ đồng; VCG được mua ròng 270.612 đơn vị, giá trị 5,07 tỷ đồng.

Trái lại, ACB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 32,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng 961.152 đơn vị.

Trong khi đó, VGC dẫn đầu danh mục bán ròng về khối lượng với 1,17 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 21,62 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.