(ĐTCK) Cùng với thanh khoản thị trường sụt giảm, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có tuần giao dịch mua bán khá hạn chế. Tuy nhiên, khối này vẫn tập trung gom các mã bluechip và duy trì trạng thái mua ròng, với tổng giá trị gần 250 tỷ đồng trong tuần đầu tiên của tháng 4.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và bán ròng 3 phiên cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 124.320 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 185,53 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước mua ròng 19,56 triệu đơn vị, tổng giá trị 470,79 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 62,85 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.552,16 tỷ đồng (giảm 42,38% về lượng và 36,46% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 62,73 triệu đơn vị, giá trị 2.366,63 tỷ đồng (giảm 29,94% về lượng và 33,25% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 1-5/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/4

10.561.000

11.023.010

-462.010

481.670

409.890

71.780

2/4

16.834.680

13.270.950

3.563.730

797.370

537.390

259.980

3/4

14.772.630

13.802.070

970.560

444.750

508.820

-64.070

4/4

10.638.760

11.288.180

-649.420

362.490

392.020

-29.530

5/4

10.047.890

13.346.430

-3.298.540

465.880

518.510

-52.630

Tổng

62.854.960

62.730.640

124.320

2.552.160

2.366.630

185.530

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên mua ròng và chỉ bán ròng duy nhất phiên 4/4. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 713.290 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng hơn 4,66 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 27,29 tỷ đồng, giảm 11,34% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng gần 6 triệu đơn vị, giá trị 105,07 tỷ đồng (giảm 35,7% về lượng và 25,04% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng gần 6,7 triệu đơn vị, giá trị 77,78 tỷ đồng (tăng 44,13% về lượng nhưng giảm 28,9% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 1-5/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/4

1.058.420

658.100

400.320

15.960

14.230

1.730

2/4

1.168.240

1.044.090

124.150

20.120

15.400

4.720

3/4

1.729.860

1.006.440

723.420

35.930

15.590

20.340

4/4

1.095.800

3.730.780

-2.634.980

16.390

29.060

-12.670

5/4

933.120

259.320

673.800

16.670

3.500

13.170

Tổng

5.985.440

6.698.730

-713.290

105.070

77.780

27.290

Tương tự, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 110.470 đơn vị, giảm mạnh gần 88,9% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 33,13 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,12 triệu đơn vị, giá trị 172,81 tỷ đồng (giảm nhẹ 2,9% về lượng nhưng tăng 16,16% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,23 triệu đơn vị, giá trị 139,68 tỷ đồng (giảm 23,34% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,28% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 1-5/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/4

643.950

907.510

-263.560

32.720

21.140

11.580

2/4

717.850

556.560

161.290

36.720

24.480

12.240

3/4

471.290

566.200

-94.910

20.840

27.490

-6.650

4/4

702.610

795.600

-92.990

49.520

37.660

11.860

5/4

586.550

406.850

179.700

33.010

28.910

4.100

Tổng

3.122.250

3.232.720

-110.470

172.810

139.680

33.130

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 699.440 đơn vị, trong khi tuần cuối tháng 3 mua ròng 23,22 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 245,95 tỷ đồng, giảm hơn 52% so với tuần trước (mua ròng 512,43 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu MSN được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 206,93 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,36 triệu đơn vị.

Trong khi đó, NKG là mã dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng đạt 3,57 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 28,81 tỷ đồng.

Cặp đôi lớn nhà Vin cũng được mua ròng khá mạnh, trong đó VIC được mua ròng 753.990 đơn vị, giá trị 88,01 tỷ đồng và VHM được mua ròng hơn 1,11 triệu đơn vị, giá trị 40,06 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HDB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 109,71 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,84 triệu đơn vị. Tiếp đó, HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 97,4 tỷ đồng, khối lượng hơn 3 triệu đơn vị.

Trong khi đó, mã thị trường FLC dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt hơn 5,52 triệu đơn vị, giá trị 28,34 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là POW bị bán ròng 3,02 triệu đơn vị, giá trị 46,29 tỷ đồng; HCM với 1,68 triệu đơn vị, giá trị 46,83 tỷ đồng; VNM bị bán ròng 317.350 đơn vị, giá trị 42 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu VGC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 1,44 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 29,89 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là PVS được mua ròng 1,33 triệu đơn vị, giá trị 30,04 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau tuần gom mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra xả bán SHB và cổ phiếu này bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 2,8 triệu đơn vị, giá trị 21,05 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, PVC bị bán ròng 583.400 đơn vị, giá trị 4,41 tỷ đồng; CEO bị bán ròng 371.000 đơn vị, giá trị 4,54 tỷ đồng; THB bị bán ròng 161.700 đơn vị, giá trị 1,55 tỷ đồng…

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.