(ĐTCK) Trong khi tâm lý nghỉ lễ khiến nhà đầu tư trong nước giao dịch hạn chế thì khối ngoại vẫn mua bán khá tích cực. Đáng chú ý, với danh mục mua vào tập trung ở nhóm cổ phiếu bluechip, khối này đã mua ròng 240 tỷ đồng trong tuần cuối cùng của tháng 4.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,23 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 8,07 triệu đơn vị; tuy nhiên tổng giá trị vẫn là mua ròng 62,2 tỷ đồng, giảm 87,54% so với tuần trước (mua ròng 499,41 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 53,7 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.522,7 đồng (tăng 27% về lượng và 28,54% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 56,93 triệu đơn vị, giá trị 2.460,5 tỷ đồng (tăng 66,39% về lượng và 68,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 22-26/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/4

7.084.310

6.141.210

943.100

362.930

285.510

77.420

23/4

11.804.810

18.416.780

-6.611.970

812.090

1.024.130

-212.040

24/4

12.810.580

9.083.390

3.727.190

492.720

306.810

185.910

25/4

15.473.990

16.930.800

-1.456.810

503.950

514.660

-10.710

26/4

6.527.230

6.355.130

172.100

351.010

329.390

21.620

Tổng

53.700.920

56.927.310

-3.226.390

2.522.700

2.460.500

62.200

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 210.350 đơn vị, giảm mạnh so với tuần trước mua ròng hơn 4,1 triệu đơn vị; tổng giá trị là bán ròng 2,23 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 45,69 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,66 triệu đơn vị, giá trị 31,74 tỷ đồng (giảm 51,78% về lượng và 52,98% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,45 triệu đơn vị, giá trị 33,97 tỷ đồng (tăng 72,56% về lượng và 55,75% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 22-26/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/4

560.730

500.650

60.080

7.370

6.820

550

23/4

455.500

249.210

206.290

2.990

4.770

-1.780

24/4

629.350

895.280

-265.930

12.070

11.850

220

25/4

559.310

524.910

34.400

2.480

5.010

-2.530

26/4

459.500

283.990

175.510

6.830

5.520

1.310

Tổng

2.664.390

2.454.040

210.350

31.740

33.970

-2.230

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 11,11 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 1,27 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 178,31 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6,5 lần so với tuần trước chỉ mua ròng 23,57 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào đột biến với khối lượng 14,47 triệu đơn vị, giá trị 277,26 tỷ đồng (tăng gấp gần 5,6 lần về lượng và tăng hơn 155% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,36 triệu đơn vị, giá trị 98,95 tỷ đồng (giảm 3,15% về lượng nhưng tăng 16,25% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 22-26/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/4

592.140

144.980

447.160

17.350

2.450

14.900

23/4

607.280

458.100

149.180

26.630

21.860

4.770

24/4

10.947.580

1.148.070

9.799.510

174.270

36.280

137.990

25/4

1.760.660

1.072.050

688.610

43.420

24.360

19.060

26/4

559.200

537.370

21.830

15.590

14.000

1.590

Tổng

14.466.860

3.360.570

11.106.290

277.260

98.950

178.310

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 8,09 triệu đơn vị, giá trị 238,28 tỷ đồng, giảm 25,78% về lượng và hơn 58% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 568,67 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu VRE được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 2,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 97,68 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các mã bluechip gồm HPG được mua ròng 2,73 triệu đơn vị, giá trị 88,93 tỷ đồng; VHM với 80,07 tỷ đồng (885.300 đơn vị).

Trong khi đó, cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong 2 tuần vừa qua là MSN đã lùi về vị trí thứ 5 khi được mua ròng 841.140 đơn vị, giá trị 73,85 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu chứng khoán VCI bất ngờ bị bán mạnh trong phiên đầu tuần (22/4) đã trở thành cổ phiếu bị bán mạnh nhất trong tuần qua, với khối lượng bán ròng gần 5,52 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 194,52 tỷ đồng.

Tiếp đó, HBC bị bán ròng 3,37 triệu đơn vị, giá trị 57,99 tỷ đồng; SSI bị khối ngoại bán ròng 2,62 triệu đơn vị, giá trị 66,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị 5,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 282.710 đơn vị.

Ngược lại, cổ phiếu SHS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,1 triệu đơn vị, giá trị đạt 12,63 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.