(ĐTCK) Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường giao dịch 4 phiên. Cùng với thanh khoản thị trường sụt giảm, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cũng kém phần sôi động với lượng mua bán giảm khá mạnh. Trong đó, khối này liên tiếp thực hiện những phiên bán ròng trên sàn HOSE, trái lại mua ròng trên sàn HNX và UPCoM.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất vào cuối tuần ngày 7/9. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ tuần trước đạt 7,46 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 173,67 tỷ đồng, trong khi tuần cuối cùng của tháng 8 là mua ròng 77,12 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 32 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.577,86 tỷ đồng (giảm 48,63% về lượng và 56,88% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 39,54 triệu đơn vị, giá trị 1.751,53 tỷ đồng (giảm 43,4% về lượng và 51,1% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 4-7/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/9

6.714.650

11.296.990

-4.582.340

343.590

357.560

-13.970

5/9

6.322.110

10.573.220

-4.251.110

328.150

554.220

-226.070

6/9

7.992.850

9.952.790

-1.959.940

410.660

495.560

-84.900

7/9

11.047.690

7.712.790

3.334.900

495.460

344.190

151.270

Tổng

32.077.300

39.535.790

-7.458.490

1.577.860

1.751.530

-173.670

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 7/9 và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 371.183 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 45,85 tỷ đồng, giảm 78,28% về lượng và 17% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 7,95 triệu đơn vị, giá trị 141,05 tỷ đồng (tăng 25,71% về lượng và tăng 23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,58 triệu đơn vị, giá trị 95,2 tỷ đồng (tăng 64,24% về lượng và tăng 60,32% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 4-7/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/9

1.836.300

1.571.490

264.810

32.370

14.150

18.220

5/9

2.699.800

1.693.826

1.005.974

48.750

16.650

32.100

6/9

2.766.842

2.209.248

557.594

47.410

31.390

16.020

7/9

643.350

2.100.545

-1.457.195

12.520

33.010

-20.490

Tổng

7.946.292

7.575.109

371.183

141.050

95.200

45.850

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 2,3 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 42,95 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 34.447 đơn vị và mua ròng nhẹ về giá trị đạt 9,31 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,95 triệu đơn vị, giá trị 96,48 tỷ đồng (giảm 29,14% về lượng và giảm 22,58% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,65 triệu đơn vị, giá trị 53,53 tỷ đồng (giảm 62,3% về lượng và giảm 53,58% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 4-7/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/9

859.822

590.020

269.802

19.050

16.710

2.340

5/9

1.092.705

923.726

168.979

18.820

15.390

3.430

6/9

1.032.453

493.700

538.753

23.190

11.930

11.260

7/9

1.967.610

640.200

1.327.410

35.420

9.500

25.920

Tổng

4.952.590

2.647.646

2.304.944

96.480

53.530

42.950

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 4,78 triệu đơn vị, giảm 16,72% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 84,87 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 141,72 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu MSN được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 73,98 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng 903.250 đơn vị.

Trong khi đó, HPG là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 2,73 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 38,64 tỷ đồng.

Tiếp đó, SBT được mua ròng 1,18 triệu đơn vị, giá trị 22,76 tỷ đồng; KDC với 1,02 triệu đơn vị, giá trị 16,45 tỷ đồng.

Trái lại, trụ cột VNM vẫn bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị với 173,63 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,58 triệu đơn vị. Tiếp đó, VRE bị bán ròng 49,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2 triệu đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, cổ phiếu bất động sản HQC tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với 3,29 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VGC với khối lượng 4,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 61,82 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, được mua ròng 371.730 đơn vị, giá trị 7,49 tỷ đồng, PVS được mua ròng 192.600 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 4 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh là TIG với 2,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, NDN với 896.745 đơn vị, giá trị 12,35 tỷ đồng; TNG với 665.768 đơn vị, giá trị 4,55 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.