(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giao dịch trong phiên 26/9, trong đó khối này vẫn tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HNX với tâm điểm bán ra là cổ phiếu NTP.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,41 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 258,97 tỷ đồng, giảm 5,75% về lượng và 1,46% về giá trị so với phiên 25/9.

Trong khi đó, khối này bán ra 6,81 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ra tương ứng 231,53 tỷ đồng, giảm 32,77% về lượng và 27,98% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,59 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 27,33 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 1,22 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 58,64 tỷ đồng.

Hôm nay, cổ phiếu PVD được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 1,86 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,09 tỷ đồng. Bên cạnh lực cầu trong nước sôi động, việc đua mua của khối ngoại cũng góp phần giúp cổ phiếu PVD bùng nổ trong phiên giao dịch với mức tăng trần 6,9% và khớp 7,44 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí tiếp theo, PLX được mua ròng 195.380 đơn vị, giá trị 12,67 tỷ đồng và CII được mua ròng 340.400 đơn vị, giá trị 10,94 tỷ đồng.

Còn lại các cổ phiếu đều được mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 16,74 tỷ đồng, tương đương khối lượng 447.030 đơn vị. Tiếp đó, BMP bị bán ròng 13,58 tỷ đồng (177.190 đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, KBC là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với 940.440 đơn vị, giá trị tương ứng 13,36 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 178.250 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,29 tỷ đồng, giảm mạnh 72,54% về lượng và 69,38% về giá trị so với phiên đầu tuần 25/9.

Ngược lại, khối này đã bán ra 1,11 triệu đơn vị, giá trị 69,61 tỷ đồng, giảm 36,57% về lượng và 23,73% về giá trị so với phiên trước đó.

Qua đó, khối này đã bán ròng 935.312 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 65,32 tỷ đồng, cùng giảm hơn 15% cả về lượng và giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu CVT với 20.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,04 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VGC được mua ròng 22.000 đơn vị, giá trị hơn 496 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, NTP tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 891.534 đơn vị, giá trị tương ứng 65,85 tỷ đồng.

Tiếp đó là PVE cách khá xa khi chỉ bị bán ròng 40.400 đơn vị, giá trị hơn 355 triệu đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào 113.960 đơn vị, giá trị 6,71 tỷ đồng, giảm 42,39% về lượng và 27,38% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 128.200 đơn vị, giá trị 2,9 tỷ đồng, giảm 32,47% về lượng và 49,21% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 14.240 đơn vị, trong khi phiên hôm qua mua ròng 7.966 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 3,81 tỷ đồng, tăng 7,93% so với phiên trước đó.

Hôm nay, cổ phiếu SCS tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng với khối lượng 39.300 đơn vị, giá trị tương ứng 3.56 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, LTG được mua ròng 15.960 đơn vị, giá trị hơn 809 triệu đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 6 mã, trong đó MSR vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 107.600 đơn vị, giá trị 1,92 tỷ đồng. Tiếp đó, SWC bị bán ròng 2.000 đơn vị, giá trị 28 triệu đồng.

Các cổ phiếu còn lại chỉ bị bán ròng một vài triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 26/9, khối ngoại đã mua ròng 0,64 triệu đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 2,32 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị trong phiên vẫn là bán ròng 34,18 tỷ đồng, giảm 74,18% so với phiên trước.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.