(ĐTCK) Sau khi mua ròng mạnh hơn 2543 tỷ đồng trong tuần trước với đóng góp chủ yếu của giao dịch thỏa thuận 3.113 tỷ đồng cổ phiếu NVL thì sang đến tuần này, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng 721,26 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần, và chỉ mua ròng trong phiên cuối tuần còn lại.

Tổng cộng trong tuần qua, khối ngoại mua ròng gần 2 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng hơn 690 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng hơn 36 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 2.320 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/4

18,18

14,57

3,61

955,27

957,49

-2,22

24/4

17,13

21,11

-3,98

995,88

1.613,37

-617,49

26/4

27,21

24,68

2,53

1.525,18

1.738,01

-212,83

27/4

29,85

30,02

-0,17

1.501,52

1.359,63

141,9

Tổng

92,37

90,38

1,99

4.977,85

5.668,5

-690,65

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ mua ròng 1 phiên, còn lại 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 3,34 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 54,23 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng hơn 3,65 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 163,66 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/4

0,93

2,5

-1,56

18,75

53,49

-34,73

24/4

2,23

1,58

0,65

44,99

20,79

24,2

26/4

0,91

2,84

-1,92

10,2

46,4

-36,2

27/4

2,26

2,75

-0,49

39,97

47,46

-7,5

Tổng

6,33

9,67

-3,34

113,91

168,14

-54,23

Trên sàn UpCoM, khối ngoại có số phiên mua ròng và bán ròng cân bằng.

Tổng cộng, khối này đã bán ròng hơn 1,75 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 23,62 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng chưa đến 1 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 59,19 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/4

0,67

0,20

0,47

25,23

4,76

20,47

24/4

0,49

1,07

-0,57

18,63

19,27

-0,63

26/4

7,21

8,9

-1,69

137,9

153,31

-15,41

27/4

1,09

1,04

-0,05

36,65

17,45

19,2

Tổng

9,46

11,21

-1,75

218,41

194,79

23,62

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng 3,1 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 721,26 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng hơn 39,9 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.543,45 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.