(ĐTCK) Sau khi mua ròng hơn 285 tỷ đồng phiên hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng 361,6 tỷ đồng trong phiên VN-Index bay mất hơn 4,3% giá trị hôm nay.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 17,98 triệu đơn vị, giá trị 791,46 tỷ đồng, giảm hơn 7% về khối lượng và 14% về giá trị so với phiên hôm qua (2/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn hơn 30,22 triệu đơn vị, giá trị 1.150,18 tỷ đồng, tăng 156% về khối lượng và 68% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay khối ngoại đã bán ròng hơn 12,24 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 358,72 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 7,58 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 240,41 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VCB với giá trị hơn 69,4 tỷ đồng, tương ứng 1,21 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VNM với 22,6 tỷ đồng, tương ứng 133.230 đơn vị. Tiếp theo là HDB với giá trị 19,7 tỷ đồng, tương ứng 549.870 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có AAA 16,8 tỷ đồng; VRE 10,8 tỷ đồng; KDC 5,8 tỷ đồng; GAS 4,1 tỷ đồng; SAB 3,9 tỷ đồng; BMP 2,9 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 223,7 tỷ đồng, tương ứng 2,2 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là CTG với 68 tỷ đồng, tương ứng 3,1 triệu đơn vị. Tiếp theo là BID với giá trị 43,7 tỷ đồng, tương ứng 1,85 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HPG 43,2 tỷ đồng; STB 22,6 tỷ đồng; DIG 17,1 tỷ đồng; NVL 14,1 tỷ đồng; DXG 13,4 tỷ đồng; MSN 12,6 tỷ đồng; GEX 11 tỷ đồng; VHM 5,6 tỷ đồng….

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,5 triệu đơn vị, giá trị 42,35 tỷ đồng, gấp gần 3 lần về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,08 triệu đơn vị, giá trị 33,63 tỷ đồng, gấp 2,5 lần về khối lượng và tăng mạnh 170% về giá trị so với phiene hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 412.953 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 8,72 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 191.616 đơn vị, giá trị mua ròng 1,89 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VCG với giá trị gần 16 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 triệu đơn vị. Tiếp theo là SHS với 796 triệu đồng; HUT co 166 triệu đồng…

Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất SHB với giá trị hơn 2,86 tỷ đồng, tương ứng 378.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGC với giá trị 2,8 tỷ đồng, tương ứng 134.700 đơn vị. Tiếp theo là STP với 1,1 tỷ đồng; DNP 411 triệu đồng; TV3 có 232 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 897.542 đơn vị, giá trị 28,73 tỷ đồng, giảm 59% về khối lượng và 55% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,32 triệu đơn vị, giá trị 40,33 tỷ đồng, gấp 4 lần về khối lượng và 2 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1,42 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 11,6 tỷ đồng. Phiên trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,74 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 43,09 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất MCH với giá trị 8,24 tỷ đồng, tương ứng 91.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là MPC với 4 tỷ đồng, tương ứng 101.900 đơn vị.

Tiếp theo là SCS với 1,8 tỷ đồng; ACV với 997 triệu đồng; BSP với 362 triệu đồng; HVN 349 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh BSR với giá trị 22,1 tỷ đồng, tương ứng 1,29 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VGT với 2,4 tỷ đồng, tương ứng 240.000 đơn vị.

Tiếp theo là VEA 1,91 tỷ đồng; OIL 935 triệu đồng; LPB 396 triệu đồng; POW 394 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 3/7, khối ngoại đã bán ròng hơn 13,25 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 361,6 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 9,52 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 285,39 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.