(ĐTCK) Phiên điều chỉnh mạnh của VN-Index trong ngày 19/4 với hàng loạt cổ phiếu lớn nằm sàn, thì khối ngoại tiếp tục bán ròng 294,05 tỷ đồng, trong đó xả mạnh VIC với giá trị bán ròng hơn 282 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 21,69 triệu đơn vị, giá trị 985,19 tỷ đồng, tăng 25% về khối lượng nhưng giảm gần 3% về giá trị so với phiên hôm qua (18/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 20,22 triệu đơn vị, giá trị 1.300,59 tỷ đồng, tăng nhẹ về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 1,47 triệu đơn vi, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 315,4 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 51,92 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị 64,6 tỷ đồng, tương ứng 344.470 đơn vị. Đứng thứ 2 là HDB với giá trị 38,5 tỷ đồng, tương ứng 631.860 đơn vị. Tiếp theo là GAS  giá trị 32,6 tỷ đồng, tương ứng 215.460 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng khác là DXG (31 tỷ đồng); SSI (21,3 tỷ đồng); VND (15 tỷ đồng); HCM (10 tỷ đồng); AST (9,9 tỷ đồng); HSG (9,5 tỷ đồng); REE (8,8 tỷ đồng); VHC (8,4 tỷ đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 282,5 tỷ đồng, tương ứng 2,29 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VJC với giá trị 99,2 tỷ đồng, tương ứng 485.730 đơn vị. Tiếp theo là MSN với giá trị 86,8 tỷ đồng, tương ứng 914.490 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VCB (67,4 tỷ đồng); CTD (38,8 tỷ đồng); NVL (31,7 tỷ đồng); VRE (15,6 tỷ đồng); PLX (12,4 tỷ đồng);  BID (10,4 tỷ đồng); BMP (8,4 tỷ đồng); PVD (6,8 tỷ đồng); ROS (6 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,85 triệu đơn vị, giá trị 39,61 tỷ đồng, gấp 2 lần về khối lượng và tăng 45% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,61 triệu đơn vị, giá trị 41,18 tỷ đồng, tăng 34% về khối lượng và 45% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 246.237 đơn bị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 1,48 tỷ đồng. (Phiên trước,, khối ngoại bán ròng 576.819 đơn vị, giá trị bán ròng 1,02 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 26,5 tỷ đồng, giá trị 2,09 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là SHS với giá trị 2,01 tỷ đồng, tương ứng 94.700 đơn vị. Tiếp theo là TV2 với giá trị 1,05 tỷ đồng, tương ứng 10.200 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có ALV (544 triệu đồng); VMC (421 triệu đồng); TTZ (304 triệu đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị 21 tỷ đồng, tương ứng 954.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGC với giá trị 3,47 tỷ đồng, tương ứng 154.000 đơn vị. Tiếp theo là NDN với giá trị 2,8 tỷ đồng, tương ứng 162.300 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có KLF (1,3 tỷ đồng); NTP (1,11 tỷ đồng); VIX (960 triệu đồng); PGS (421 triệu đồng); BCC (361 triệu đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 910.400 đơn vị, giá trị 29,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% về khối lượng nhưng giảm hơn 6% về khối lượng so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 322.955 đơn vị, giá trị 6,77 tỷ đồng, giảm 60% về khối lượng và chỉ bằng 1/5 về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 586.445 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 22,93 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng18.650 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng hơn 839 triệu đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH với giá trị 7,14 tỷ đồng, tương ứng 71.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với giá trị 4,67 tỷ đồng, tương ứng 319.400 đơn vị. Tiếp theo là QNS với giá trị 3,9 tỷ đồng, tương ứng 76.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có ACV (3,5 tỷ đồng); KDF (1,55 tỷ đồng); SGN (703 triệu đồng); BCM (646 triệu đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất IDC, nhưng giá trị chỉ có hơn 346 triệu đồng. Đứng thứ 2 là VCW với giá trị 209 triệu đồng. Tiếp theo là CTR với giá trị 163 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 19/4, khối ngoại mua ròng hơn 2,3 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 294,05 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 2,31 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 53,77 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.