(ĐTCK) Sau khi bán ròng nhẹ gần 71 tỷ đồng trong phiên hôm qua, sang đến phiên giao dịch hôm nay 8/8, nhà đầu tư nước ngoài đã nâng giá trị bán ròng trên thị trường chứng khoán lên 149,52 tỷ đồng. Đây đã là phiên thứ 8 liên tiếp bán ròng của khối ngoại.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 11,12 triệu đơn vị, giá trị 486,67 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng và 1/3 về giá trị so với phiên hôm qua (7/8).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 12,33 triệu đơn vị, giá trị 652,8 tỷ đồng, giảm mạnh 44% về khối lượng và 60% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,2 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 166,13 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 252.590 đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 91,71 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VJC với giá trị 21,9 tỷ đồng, tương ứng 143.830 đơn vị. Đứng thứ 2 là BID với 19,9 tỷ đồng, tương ứng 702.310 đơn vị. Tiếp theo là DXG với 10 tỷ đồng, tương ứng 381.350 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có GAS 6,76 tỷ đồng; VSC 6,45 tỷ đồng; SAB 4,38 tỷ đồng; SSI 4,29 tỷ đồng; BVH 3,77 tỷ đồng; HDB 2,46 tỷ đồng; CTD 1,88 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị 112,8 tỷ đồng, tương ứng 727.890 đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với 52,1 tỷ đồng, tương ứng 476.140 đơn vị. Tiếp theo là NVL với 17,3 tỷ đồng, tương ứng 275.400 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DHG 15,6 tỷ đồng; GEX 11,9 tỷ đồng; VHM 10,5 tỷ đồng; VRE 9,5 tỷ đồng; GTN 8,5 tỷ đồng; HPG 5,6 tỷ đồng; PC1 2,52 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 562.220 đơn vị, giá trị 9,55 tỷ đồng, giảm mạnh 42% về khối lượng và 41% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,18 triệu đơn vị, giá trị 16,81 tỷ đồng, tăng 25% về khối lượng nhưng giảm nhẹ 6% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 623.036 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 7,26 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 42.990 đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 1,59 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất DGC, nhưng giá trị cũng chỉ 1,45 tỷ đồng, tương ứng 38.217 đơn vị. Tiếp theo là WCS 239 triệu đồng; MST 213 triệu đồng; NTP 165 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị 3,6 tỷ đồng, tương ứng 183.800 đơn vị. Tiếp theo là TNG với 2,1 tỷ đồng; DGL 1,42 tỷ đồng; CSC 1,23 tỷ đồng; TIG 1,1 tỷ đồng...

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào 2,43 triệu đơn vị, giá trị 62,92 tỷ đồng, tăng 19% về khối lượng và 41% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,12 triệu đơn vị, giá trị 39,05 tỷ đồng, gấp 2,5 lần về khối lượng và tăng mạnh 75% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 312.350 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 23,87 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 1,17 đơn vị, giá trị mua ròng 22,34 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị 39,8 tỷ đồng, tương ứng 1,54 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với 2,63 tỷ đồng, tương ứng 30.200 đơn vị.

Tiếp theo là QNS 2,11 tỷ đồng; LTG 1,98 tỷ đồng; LPB 540 triệu đồng; MSR 520 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 21,3 tỷ đồng, tương ứng 1,19 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với 1,81 tỷ đồng, tương ứng 134.000 đơn vị. Tiếp theo là VGT 1,6 tỷ đồng; FOX 107 triệu đồng; HEC 27 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 8/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng nhẹ 273.464 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 149,52 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,24 triệu đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 70,96 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.