(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 2.343 tỷ đồng trong tuần trước đó, thì đến tuần này với việc thị trường khởi sắc trở lại, khối ngoại theo đó cũng giảm bớt giá trị bán ròng xuống một nửa, chỉ còn 1.028,89 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại chỉ mua ròng 1 phiên duy nhất cuối tuần (1/6), còn trước đó là 4 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 16,8 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị bán ròng tương ứng  xấp xỉ 1.001 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 40,48 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.396 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/5

22,24

22,59

-0,35

1.205,53

1.212,18

-6,64

29/5

15,39

15,82

-0,427

736,41

742,89

-6,48

30/5

12,17

20,59

-7,81

701,02

1.079,18

-378,16

31/5

19,54

25,9

-6,36

1.103,37

1.766,21

-662,84

1/6

19,95

21,82

-1,87

1.064,17

1.010,96

53,2

Tổng cộng

89,29

106,72

-16,8

4.810,5

5.811,42

-1.000,92

Trên sàn HNX, khối ngoại lại mua ròng 1 phiên duy nhất đầu tuần, sau đó cả 4 phiên còn lại bán ròng.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 600.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 58,92 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 840.000 đơn vị, nhưng giá trị tương ứng là bán ròng 3 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/5

3,28

2,65

0,635

82,63

72,01

10,62

29/5

0,888

1,71

-0,825

15,05

29,63

-14,58

30/5

1,21

2,03

-0,823

24,88

41,39

-16,51

31/5

1,98

2,13

-0,148

32,8

44,54

-11,74

1/6

4,43

2,67

1,76

28,68

55,4

-26,71

Tổng cộng

11,788

11,19

0,599

184,04

242,97

-58,92

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua ròng cả 5 phiên trong tuần qua.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1,07 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng là 30,95 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 2 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng hơn 55 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/5

1,01

0,534

0,48

30,08

14,38

15,7

29/5

0,376

0,418

-0,04

11,8

7,92

3,89

30/5

0,62

0,518

0,104

37,68

36,51

1,17

31/5

1,47

1,15

0,322

47,21

43,85

3,37

1/6

0,82

0,6

0,21

15,4

8,58

6,82

Tổng cộng

4,296

3,22

1,076

142,17

111,24

30,95

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 15,1 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.028,89 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 37,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 2.343,79 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.