(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 1.695 tỷ đồng vào tuần trước thì sau đến tuần này, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục nối dài chuỗi ngày bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt, nhưng giá trị đã giảm khá nhiều, chỉ còn hơn 594 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng trên thị trường bằng 3 phiên liên tiếp kể từ đầu tuần, nhưng sau đó đã bất ngờ mua ròng trở lại trong 2 phiên cuối tuần.

Tuy nhiên, do giá trị 2 phiên mua ròng còn khá khiêm tốn, nên tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 15 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 503 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 63 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 1.573 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/6

7,82

18,69

-10,87

350,05

839,45

-489,4

19/6

21,74

26,54

-4,8

1.143,56

1.263,07

-119,5

20/6

13,36

16,37

-3,01

626,14

762,86

-136,72

21/6

11,19

10,36

0,83

632,25

565,27

66,98

22/6

13,49

10,75

2,73

757,16

581,38

175,78

Tổng cộng

67,6

82,71

-15,12

3.509,16

4.012,03

-502,86

Trên sàn HNX, khối ngoại đã chỉ mua ròng duy nhất 1 phiên, và bán ròng trong 4 phiên. Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1,63 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 84 tỷ đòng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 124 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/6

1,05

2

-0,945

22,41

40,85

-18,43

19/6

3,48

2,72

0,76

51,04

39,34

11,7

20/6

2,65

2,02

0,63

40,45

44,05

-3,6

21/6

0,33

1,75

-1,41

4,01

38,19

-34,18

22/6

2,11

2,78

-0,67

23,65

63,77

-40,12

Tổng cộng

9,62

11,27

-1,635

141,56

226,2

-84,63

Trên sàn UpCoM, khối ngoại có 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng. Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 3 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 6,5 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 3 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/6

0,75

1,95

-1,19

29,46

32,72

-3,26

19/6

0,42

1,64

-1,22

12,58

27,06

-14,48

20/6

1,24

1,58

-0,33

42,47

42,23

0,24

21/6

1,83

1,3

0,53

39,7

27,57

12,13

22/6

0,92

1,76

-0,84

41,4

42,57

-1,17

Tổng cộng

5,16

8,23

-3,05

165,61

172,15

-6,54

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 19,8 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 594,03 tỷ đồng.

Tuần trước, khối ngoại bán ròng 72,21 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 1.695,03 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.