(ĐTCK) Không còn giao dịch thỏa thuận đột biến, nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giá trị mua ròng tới gần 95%, thậm chí đã chuyển sang trạng thái bán ròng về khối lượng. Trong đó, đáng chú ý, khối này bán khá mạnh cổ phiếu cao su tự nhiên như PHR, DPR.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 10,89 triệu đơn vị, giá trị 433,63 tỷ đồng, tăng 40,6% về lượng nhưng giảm 23,38% về giá trị so với phiên trước (9/9).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 12,33 triệu đơn vị, giá trị bán ra tương ứng 375,84 tỷ đồng, tăng mạnh 116,7% về lượng và 83,37% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,44 triệu đơn vị, trong khi phiên hôm qua mua ròng 2,05 triệu đơn vị; tổng giá vẫn là mua ròng 57,79 tỷ đồng, giảm mạnh gần 84% so với phiên trước đó.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PLX về giá trị đạt 28,48 tỷ đồng, tương đương khối lượng 458.060 cổ phiếu. Đứng ở vị trí thứ 2, NVL được mua ròng 24,12 tỷ đồng (390.080 cổ phiếu).

Còn xét về khối lượng, PC1 dẫn đầu danh mục cổ phiếu được mua ròng mạnh, đạt 537.080 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 10,64 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PHR bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt hơn 44 tỷ đồng, tương đương khối lượng 832.180 đơn vị. Ngoài ra, cổ phiếu cao su khác là DPR cũng nằm trong top 5 mã bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 4,64 tỷ đồng (120.730 cổ phiếu).

Trong khi đó, cổ phiếu STB dẫn đầu trong danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt gần 2,26 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 22,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,14 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 13,12 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên hôm qua chỉ mua vài 98.000 cổ phiếu, giá trị 1,01 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này cũng tăng mạnh bán ra với khối lượng hơn 2,87 triệu cổ phiếu, giá trị 67 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp hơn 4 lần về lượng và tăng gấp gần 6 lần về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,73 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 53,88 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần về lượng và tăng gấp hơn 5 lần về giá trị so với phiên trước đó.  

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 13 mã. Đáng chú ý, sau nhiều phiên liên tiếp bị bán ròng, cổ phiếu PVS đã được khối ngoại quay ra mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 1,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng 100.700 cổ phiếu.

Tiếp đó, BAX được mua ròng 1,13 tỷ đồng (22.500 cổ phiếu), HUT với hơn 1 tỷ đồng (450.000 cổ phiếu)…

Ngược lại, khối này bán ròng 17 mã, trong đó NET bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,63 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 52,89 tỷ đồng. Tiếp theo là CEO bị bán ròng 484.800 cổ phiếu, giá trị 4,8 tỷ đồng; SHS với 240.500 cổ phiếu, giá trị 1,65 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 849.020 cổ phiếu, giá trị tương ứng 47,1 tỷ đồng, tăng 24,68% về lượng và 48,86% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 849.490 cổ phiếu, giá trị 28,35 tỷ đồng, tăng 107,25% về lượng và 37,49% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 470 cổ phiếu, trong khi phiên trước đó mua ròng 271.070 cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 18,75 tỷ đồng, tăng 70,15% so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 25 mã và NTC dẫn đầu khi được mua ròng 6,68 tỷ đồng, tương đương khối lượng 43.800 cổ phiếu.

Tiếp đó, VEA được mua ròng 5,47 tỷ đồng; QNS với 4,88 tỷ đồng, VTP với 2,96 tỷ đồng, ACV với 2,92 tỷ đồng, BCM với 2,88 tỷ đồng…

Ngược lại, khối ngoại chỉ bán ròng 8 mã, trong đó C21 dẫn đầu khi bị bán ròng 4,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 192.600 cổ phiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2, OIL bị bán ròng hơn 2,8 tỷ đồng (262.200 cổ phiếu).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 10/9, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,17 triệu đơn vị, trong khi phiên hôm qua mua ròng 1,85 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 22,66 tỷ đồng, giảm mạnh 93,76% so với phiên đầu tuần 9/9 (mua ròng 363,2 tỷ đồng).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.