(ĐTCK) Đối với công ty niêm yết, tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Liên quan đến những thắc mắc của doanh nghiệp về thành viên HĐQT độc lập, theo Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng mà Bộ Tài chính vừa ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 6/11/2017, đối với công ty niêm yết, tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT, đối với công ty đại chúng chưa niêm yết, thì tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT. 

Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên HĐQT của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên HĐQT của công ty có ít hơn 5 người, công ty phải đảm bảo có một thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Theo quy định tại Nghị định 145/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, các doanh nghiệp niêm yết không đáp ứng được quy định đảm bảo 1/3 thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập, thì sẽ đối mặt với mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.