(ĐTCK) Trước thực trạng còn hàng trăm doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thông qua chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng cách đây nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa đưa cổ phiếu lên sàn do quy định pháp lý còn thiếu rõ ràng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa đề xuất hướng khắc phục. 

Theo đó, tại dự thảo sửa đổi Thông tư 180/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, mà UBCK vừa công khai lấy ý kiến có đề xuất bổ sung nội dung: Doanh nghiệp nhà nước kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa sau ngày 1/9/2015 (ngày Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán có hiệu lực), nếu chưa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Một điểm mới nữa tại dự thảo là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa phải hoàn tất nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin về kết quả đợt chào bán, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch theo quy định về pháp luật cổ phần hóa.

Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, phải thực hiện các nghĩa vụ như công ty đại chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.