(ĐTCK) Giao dịch thỏa thuận hơn 3.391 tỷ đồng của khối ngoại đối với cổ phiếu NVL đã đóng góp phần lớn trong giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên VN-Index phục hồi mạnh 2,3% lên sát 1.120 điểm.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 74,18 triệu đơn vị, giá trị 4.697,33 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần về khối lượng và gấp hơn 4,7 lần về giá trị so với phiên hôm qua (19/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 24,76 triệu đơn vị, giá trị 1.541,07 tỷ đồng, tăng hơn 22% về khối lượng và hơn 18% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 49,41 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 3.138,26 tỷ đồng. (Phiên trước,khối ngoại mua ròng hơn 1,47 triệu đơn vi, giá trị tương ứng là bán ròng 315,4 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất là NVL với giá trị hơn 3.391 tỷ đồng, tương ứng hơn 52,19 triệu đơn vị. Đóng cửa phiên hôm nay, cổ phiếu NVL đứng tham chiếu tại 69.800 đồng, và khớp lệnh có hơn 3,71 triệu đơn vị.

Đứng thứ 2 là HDB với giá trị 18,86 tỷ đồng, tương ứng 398.900 đơn vị. Tiếp theo là DXG với giá trị 17,3 tỷ đồng, tương ứng 477.300 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có CVT (3 tỷ đồng); HSG (1,73 tỷ đồng); DHG (2,41 tỷ đồng); TDH (2 tỷ đồng); PC1 (1,98 tỷ đồng); GIL (1,91 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VJC với giá trị 89,7 tỷ đồng, tương ứng 457.470 đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với giá trị 80,9 tỷ đồng, tương ứng 690.330 đơn vị. Tiếp theo là MSN với giá trị 36,7 tỷ đồng, tương ứng 427.940 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VNM (27 tỷ đồng); VCB (24,3 tỷ đồng); VRE (18,4 tỷ đồng); PVD (14,4 tỷ đồng); BMP (10,4 tỷ đồng); KBC (9,4 tỷ đồng); BID (8,6  tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào chỉ hơn 1,6 triệu đơn vi, giá trị 23,69 tỷ đồng, giảm hơn 43% về khối lượng và hơn 40% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,53 triệu đơn vị, giá trị 25,68 tỷ đồng, giảm hơn 41% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 73.600 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 1,99 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 246.237 đơn bị, tổng giá trị là bán ròng 1,48 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 10,1 tỷ đồng, tương ứng 797.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là PCG với giá trị 2,61 tỷ đồng, tương ứng 344.500 đơn vị. Tiếp theo là SHS với giá trị 2,1 tỷ đồng, tương ứng 101.100 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VMC (1,47 tỷ đồng); DP3 (937 triệu đồng); RCL (828 triệu đồng); IDV (104 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất CEO với giá trị 10,2 tỷ đồng, tương ứng 595.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGC với giá trị 4,1 tỷ đồng, tương ứng 180.100 đơn vị. Tiếp theo là DNP với giá trị 2,38 tỷ đồng, tương ứng 134.200 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có PVS (1,53 tỷ đồng); BCC (476 triệu đồng); HAD (417 triệu đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 562.528 đơn vị, giá trị 18,28 tỷ đồng, bằng một nửa về khối lượng và giảm 38% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 652.500 đơn vị, giá trị 11,01 tỷ đồng, gấp đôi về khối lượng và tăng hơn 62% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 89.972 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 7,27 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 586.445 đơn vị, giá trị mua 22,93 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH với giá trị 6,26 tỷ đồng, tương ứng 60.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR với giá trị 3,55 tỷ đồng, tương ứng 166.500 đơn vị. Tiếp theo là ACV với giá trị 1,17 tỷ đồng, tương ứng 12.938 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có QNS (1 tỷ đồng); BCM (512 triệu đồng); KDF (212 triệu đồng); HVN (134 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 5,55 tỷ đồng, tương ứng 385.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là SAS nhưng giá trị chỉ có 168 triệu đồng; SGN bị bán 112 triệu đồng...

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 20/4, khối ngoại mua ròng hơn 49,39 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 3.143,54 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,3 triệu đơn vị tổng giá trị tương ứng là bán ròng 294,05 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.