(ĐTCK) Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 9, thị trường chứng khoán phái sinh có sự tăng trưởng mạnh. Theo đó, trong tháng này có 9.679 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng 34,5% so với cuối tháng 8.

Thị trường phái sinh duy trì 4 mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế. Trong tháng 9 có 1 mã sản phẩm là VN30F1709 đáo hạn ngày 21/9/2017 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1711. Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1710, VN30F1711, VN30F1712 và VN30F1803.

ảnh 1
Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng 9 là 131.903 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 126,7% về khối lượng và 136% về giá trị giao dịch so với tháng 8. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 6.595 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo quy mô danh nghĩa đạt 514,96 tỷ đồng/phiên, gấp 1,9 lần so với tháng 8. 

ảnh 2
Thanh khoản thị trường tập trung vào các hợp đồng ngắn hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường nhìn chung duy trì xu hướng tăng. Tính đến cuối ngày 29/9/2017, khối lượng OI của toàn thị trường tăng 51,2% so với cuối tháng 8, đạt 3.275 hợp đồng với OI của các hợp đồng VN30F1710, VN30F1711, VN30F1712 và VN30F1803 lần lượt là 2.843 hợp đồng, 62 hợp đồng, 153 hợp đồng và 217 hợp đồng.

ảnh 3
Số lượng lệnh vào hệ thống trong tháng 9 tăng 91,3% so với tháng 8; trong tháng có 121.991 lệnh của nhà đầu tư được đưa vào hệ thống, tính bình quân có 6.100 lệnh/ngày, trong đó tổng cộng 66.692 giao dịch được thực hiện, chiếm 54,7% lượng lệnh đặt. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 12/9 có 9.817 hợp đồng, khối lượng giao dịch cao nhất từ khi khai trương thị trường (ngày 10/8) đến nay, tương ứng giá trị giao dịch 756,27 tỷ đồng.

ảnh 4
Hoạt động giao dịch được thực hiện chủ yếu bởi các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt trong tháng 9, nhà đầu tư tổ chức đã bắt đầu giao dịch trên thị trường phái sinh với khối lượng giao dịch là 397 hợp đồng, chiếm 0,15% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh với khối lượng giao dịch đạt 123 hợp đồng, tương ứng 0,05% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.